Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Ny lagstiftning

Från och med den 1 juli 2019 träder den nya lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter i kraft.

I och med detta upphävs Lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare men det innebär inte så stora skillnader. Det är fortfaranbde anmälningsplikt på dessa varor.

Anmälan

Om du vill börja sälja e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare måste du göra en anmälan till kommunen. Anmälaningsblankett hittar du under "Anmälan elektroniska cigaretter" i menyn till höger.

Egenkontroll

I egenkontrollprogram dokumenteras de rutiner som behövs för att säkerställa att verksamheten lever upp till de krav som ställs i tobakslagen vid försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

I samband med att du anmäler försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare måste du skicka in en kopia på verksamhetens egenkontrollprogram.

Avgifter

I samband med anmälan av försäljning tas en anmälningsavgift ut.

Kommunen kontrollerar att försäljare av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare följer de regler som finns genom årlig tillsyn. För denna tillsyn tas en årlig avgift ut.

I högerspalten på denna sida hittar du taxan.

Uppdaterad 2019-07-05