Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Alkohol

För att få servera starköl, vin, sprit, andra jästa alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat behöver du enligt alkohollagen ett serveringstillstånd. Tillstånd behövs oavsett om det gäller ett tillfälligt arrangemang, till exempel i samband med en konsert, eller om du vill ha ett stadigvarande tillstånd för din restaurang. Ett sådant tillstånd söker du hos Bygg- och miljökontoret.

Begreppet servering innebär servering av både mat och dryck. Vid servering till allmänheten ska lagad mat kunna serveras under hela den tid som alkoholdrycker serveras. På sen kvällstid kan det dock räcka med en enklare meny än annars, så kallad pubmeny.

Tillstånd krävs vid varje form av servering av vin, starköl, spritdryck, andra jästa alkoholdrycker (exempelvis cider) och alkoholdrycksliknande preparat mot ersättning samt när alkoholdryck ingår i annan avgift, till exempel entréavgift.

De vanligaste typerna av serveringstillstånd är:

  • Stadigvarande serveringstillstånd för servering till allmänheten (vanligtvis restauranger)

  • Stadigvarande serveringstillstånd för servering till slutet sällskap (festvåningar och klubblokaler)

  • Tillfälligt serveringstillstånd för servering till allmänheten (vanligtvis festivaler)

  • Tillfälligt serveringstillstånd för servering till slutet sällskap (föreningsfester, personalfester och liknande)

Det är i vissa fall tillåtet att bjuda på alkoholdryck utan serveringstillstånd, exempelvis

  • när flera personer kommer överens om att köpa in och tillsammans konsumera alkoholdrycker till självkostnadspris

  • när privatpersoner enstaka gånger säljer alkoholdryck till självkostnadspris, till exempel vid ett bröllop.

Är du osäker kan du kontakta Bygg- och miljökontoret för mer information om vad som gäller för ditt arrangemang.

Anmälningsblanketter finns att ladda ner via länken till höger, det går även bra att hämta en blankett hos oss på Skrantahöjdsvägen 35.

Handläggningstiden för ett tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten är sex veckor efter att ansökan är komplett. En ansökan om tillfälligt tillstånd till slutet sällskap skall inges senast tio dagar innan tillställningen ska äga rum.

Tänk på att du måste göra en ansökan när du vill göra en ändring av ett tillstånd som du redan har, till exempel utökad tid eller serveringsyta.

Vid ansökan bör följande dokument bifogas ansökan, ytterligare komplettering kan bli aktuell:

  • Ritning över den tilltänkta serveringsytan
  • Kvittokopia på genomförd betalning
  • Verksamhetsbeskrivning

Du som söker serveringstillstånd ska visa att du har tillräckliga kunskaper i alkohollagen. Detta kan göras genom ett kunskapsprov. Proven finns tillgängliga på fyra språk, svenska, engelska, franska och arabiska. Du får göra kunskapsprovet muntligt om du inte kan något av de språk som proven finns på, eller om du har styrkta läs- eller skrivsvårigheter eller andra giltiga skäl. Tolk som anlitas ska vara auktoriserad.

Provet omfattar mellan 28 och 60 frågor, beroende på vilken typ av tillstånd du ansöker om. Om du inte blir godkänd på ditt första försök får du möjlighet till två omprov. Om du inte blir godkänd på tre provtillfällen avslås din ansökan om serveringstillstånd.

Provet rättas av Folkhälsomyndigheten och du får ditt provresultat direkt efter avslutat prov.

Klicka här för att läsa mer om kunskapsprovetlänk till annan webbplats

Här finns studiematerial för att läsa på inför kunskapsprovetPDF

Vid ansökan om tillstånd för alkoholservering tar vi ut en ansökningsavgift.

Betalning sker till bankgirokonto 441 - 4736, märk inbetalningen med referensnummer: 733-31122-35090

Avgiften ska betalas in samtidigt som du skickar in själva ansökan, vi behandlar inte din ansökan om inte inbetalning av avgift genomförts. Ansökningsavgift tas ut oavsett om din ansökan blir beviljad eller ej.

I högerspalten hittar du dokumentet med taxan för serveringstillstånd.

Bygg- och miljökontoret kontrollerar att restauranger som har serveringstillstånd följer de lagar och riktlinjer som finns. Tillsynsavgiften varierar utifrån serveringsställets omsättning.

Uppdaterad 2019-07-01