Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

TTC - Tillverkningstekniskt Centrum

Örebroregionen Science Park driver Tillverkningstekniskt Centrum (TTC) i Karlskoga - en unik nationell resurs för svensk industri. Karlskoga är av de främsta svenska orterna med spets inom högteknologiskt kunnande och TTC är ett exempel på det som kallas "trippel Helix" ett samarbete mellan näringslivet, kommunen och akademin (forskning - universitet).

Tillverkningstekniskt Centrum är en öppen plattform inom både 3D-röntgen (CT) och 3D-printing (AM) i plast och metall. Att plattformen är öppen betyder att svenska företag får tillgång, inte bara till utrustningen, utan också till den spetskompetens som krävs för att analysera och bedöma resultatet av de olika processerna.

Exempelvis kan ett företag komma med en ritning, låna/hyra en 3D-skrivare och göra en provutskrift = tillverka ett provexemplar av en produkt och därefter få stöd i att analysera produkten, dels via 3D-röntgen men också med stöd av den spetskompetens som är knuten till TTC. Det finns också möjlighet att via 3D-röntgen kontrollera kvalitet/hållfasthet på en redan tillverkad produkt.

Det är en nationell resurs som är ensam i sitt slag.

Unikt är också det samarbete mellan teoretisk kunskap och praktisk industriell kunskap och utgör själva basen för TTC. Här möts forskning med erfarenhet och praktisk kompetens från högteknologisk industri, vilket bygger en strategisk viktig grund för Sveriges industriella framtid.

TTC drivs av Örebroregionen Science Park och bygger på ett nära samarbete med Örebro universitet, Saab Dynamics AB, Lasertech LSH AB och Bofors Test Center.

TTC:s partners är tillsammans involverade i ett antal nya forskningsprojekt om 3D-printing och 3D-röntgen, med både nationell och internationell spännvidd.

Uppdaterad 2018-03-23