Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Påverka

Du som ung medborgare i Karlskoga kommun har rätt att kunna få vara delaktig och ha inflytande i frågor som rör dig.

Elevråd och klassråd
I skolan har du rätt att kunna påverka genom klassråd och elevråd. Det är skolans skyldighet att erbjuda alla elever forum för delaktighet men det är bara du som ungdom som kan se till att det blir någonting bra av det.

Dialoglunch
Under varje läsår genomförs dialogluncher ute på alla högstadie- och gymnasieskolor. Det är ett bra tillfälle att få prata med någon av kommunens förtroendevalda. Här kan frågor om hur kommunen fungerar eller frågor om hur du som ungdomar kan engageras dig diskuteras.

Ungdomsfullmäktige
Utanför skoltid finns det möjlighet för dig som är mellan 13- 20 år och är folkbokförd i Karlskoga att delta i Karlskoga Ungdomsfullmäktige.

Ungdomsfullmäktige är till för ungdomar att kunna vara delaktiga i vad som händer i kommunen. Det är även ett forum för aktiva ungdomar att kunna annordna olika ungdomsevenemang eller bilda fokusgrupper om ett område som det finns ett stort intresse för att diskutera eller arbeta med.

Medborgarförslag
Alla som är folkbokförda i Karlskoga kommun har även rätt att lämna in medborgarförslag till kommunen. Det gäller även dig som ungdom, även om du är under 18 år.

Tyck om
tyck om är ett verktyg som finns i Karlskoga kommun för att du som medborgare ska kunna lämna in synpunkter till kommunen. Här kan du lämna in förslag och åsikter om kommunen. Tyck om finns som en flik till höger på alla kommunens hemsidor (du ser den här till höger som en gul flik) Fyll i formuläret och skriv i dina kontakt uppgifter så kommer du inom kort få återkoppling på det du skrivit


Mer information

Du kan läsa mer om Ungdomsfullmäktige.

klicka här

Du kan få reda på om tidigare dialogluncher.

klicka  här

Vill du veta hur du ska göra för att lämna in ett Karlskogaförslag?

klicka här


Uppdaterad 2020-01-14

Artikel 12

Du har rätt att ytrycka dina åsikter i alla frågor som rör dig.Vuxna ska lyssna och ta hänsyn till dina åsikter.Nä ren myndighet eller domstol hanterar eller beslutar i en fråga som rör dig ska du få möjlighet att komma till tals.

Artikel 13

Du har yttrandefrihet. Det betyder att du har rätt att söka efter, ta emot och sprida information och tankar

Artikel 14

Du har rätt att tänka och tycke vad du vill. Du har rätt att följa din övertygelse och att ha vilken religion du vill. Dina föäldrar får vägleda dig, men aldrig bestämma över dina tankar

Artikel 15

Du har rätt att vara medlem i föreningar och att välja att gå ut föreningar. Du får också delta i möten så länge de är fredliga.