Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Karlskoga kulturskola

El Sistema - musik och gemenskap utan gränser!

El Sistema är undervisning där musik används som verktyg för social och personlig utveckling. Grundaren José Antonio Abreu, skapade programmet 1975 i Venezuela med visionen att kunna utveckla en positiv social förändring i barns liv med hjälp av musik.

El Sistema i Karlskoga

El Sistema startade i Karlskoga 2015 och är ett projekt under tre år i grundskolorna Aggerud, Häsängen och Stråningstorp. Här får barnen möjlighet att komma i kontakt med musik från tidiga år, oavsett bakgrund och erfarenhet.

Förskoleklasserna har rytmik och årskurs ett och två får instrumentundervisning i stråk, trä- och bleckblås och kör. Totalt deltar ca 370 barn. Varje klass får från en till tre lektionstillfällen per vecka där all undervisning sker på skoltid

Från och med årskurs tre så väljer barnen om de vill fortsätta att spela ett instrument, men då på sin fritid tillsammans med en musiklärare.

Syftet med El Sistema är att ge barnen en möjlighet att ha kul med musik tillsammans med andra och skapa trygghet i sig själva. En "jag-kan” och ”vi känsla”. För barnen är El Sistema en plats där alla får känna tillhörighet och gemenskap. Att sjunga och spela musik tillsammans svetsar samman barnen och ger varje individ en självklar plats i gruppen.

Undervisningsmetod

Undervisningen består av sång, rörelse och instrumentundervisning. Här använder man både stråk-och blås instrument, rytmikinstrument, rösten och kroppen som verktyg. Här tränas social gemenskap såväl som matematik och svenska.

Vänsday-träffar

En onsdag per månad och skola arrangeras en gemensam träff som kallas Vänsday (vänträff på onsdag). Hit inbjuds barnens familjer och de får en chans att lära känna varandra, samtidigt som man har en trevlig stund tillsammans med sitt barn. Varje gång inriktar man sig på olika teman och barnen har en uppvisning om vad de lärt sig.

El Sistema är också en del av Karlskoga kommuns integrationsarbete med syfte att undersöka om det kan bli en del av Karlskogas permanenta integrationsarbete. Att integrera barn och vuxna från olika kulturer och få dem att känna samhörighet och delaktighet i samhället genom El Sistema. I förlängningen är målet att få fler barn och unga i Karlskoga intresserade av att spela ett instrument och genom musiken få ett socialt sammanhang i samhället. Musiken medverkar till att utveckla och skapa en positiv och social förändring i barns liv.

Kalender för El sistema

Det finns inga evenemang att visa
Uppdaterad 2019-11-05
Kontakt

Tania Frid (FDTA)
El Sistema, bibliotek
073-778 39 13
tania.frid@karlskoga.se