Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Den färdiga visionen

Karlskoga - den kloka, välkomnande och innovativa kommunen

Vi har en kreativ skola av hög klass där varje barn och studerande ges möjligheten till stimulans att utveckla sin fulla potential. I det offensiva arbetet med kompetensförsörjning och livslångt lärande drar vi fördel av närheten till två universitet. I Karlskoga har vi spännande idéer, talanger och goda förebilder.

Karlskoga är den självklara platsen för banbrytande forskning och utveckling av ny teknik.

I Karlskoga finns roliga aktiviteter och upplevelser för alla åldrar och intressen. Vi har en infrastruktur som underlättar tillgängligheten för invånare, besökare och näringsliv.

Den innovativa kommunen

Här finns ett brett och välmående näringsliv där våra högteknologiska
industriföretag befäster sin världsledande ställning.

Närheten till vacker natur och ett rikt kultur- och föreningsliv ger en
meningsfull och skön vardag.

Den välkomnande kommunen

I vårt Karlskoga möter vi människor på ett fördomsfritt, vänligt och äkta vis. Vi är en trygg kommun, där tillit och omsorg om varandra är en självklar del av vår vardag och identitet. Karlskoga är en trivsam och säker kommun att växa upp, bo och åldras i. Vi är en välkomnande stad med attraktiva och tillgängliga boende-, handels- och livsmiljöer.

Här finns likvärdiga möjligheter för alla människor oavsett förutsättning, bakgrund och kön. Vi är en klok och drivande part i våra olika nätverk och samarbeten, från lokalt till globalt. Vi drar nytta av vårt geografiskt strategiska läge.

Vi är en inkluderande kommun präglad av gemenskap jämlikhet och tolerans.

Vi är stolta över vår historia och nyfikna på vår framtid. Tillsammans gör vi som lever, verkar och bor i Karlskoga vår vision till verklighet.

Den kloka kommunen

Karlskoga är den kloka kommunen som bygger samhället på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt utan att äventyra kommande generationers behov. All utveckling vilar på dessa tre hållbarhetsperspektiv, vilket gör Karlskoga till ett hållbart och klimatsmart föredöme.

Uppdaterad 2020-04-21