Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Arbetet med Visionen

Ambitionen för Karlskogas Vision är att fånga in en så stor bredd som möjligt på medborgares och olika aktörers uppfattning om hur Karlskoga ska utvecklas och se ut om 20 år.

Alla de människor som bor, verkar och lever i Karlskoga har betydelsefulla åsikter som behöver lyftas fram och bearbetas genom processen. Utifrån att vi träffar många olika grupperingar så säkras denna bredd upp. Resultaten av det som kommer fram kommer sedan politiken i Karlskoga att ytterst ta ansvar för och fatta beslut om hur en Vision för Karlskoga ska lyda.

De som håller i arbetet med visionen är kvalitetsstrateg, utvecklingschef och kommunikationschef.

3 april - Workshop med kommunstyrelsen

En workshop har hållits med kommunstyrelsen och de förtroendevalda har formulerat:

Varför är det viktigt att ha en Vision för Karlskoga? 

Den ger riktning, visar väg och skapar en gemensam målsättning.

Vad ska vi använda Visionen till?

Det är vårt högsta beslutsdokument, vi styr kommunen i en gemensam riktning och attraherar medborgare till Karlskoga med den.

Hur ska vi använda Visionen?

Den ska fungera som en röd tråd i kommunens styrning och bidra till att synliggöra Karlskoga för omvärlden på ett positivt sätt.

Mars/april - Studiebesök i Eskilstuna och Lund 

Studiebesök i Eskilstuna och Lund för att få tips och idéer utifrån deras genomförda Visionsarbeten.

Lunds webbsida för sin visionlänk till annan webbplats

21 maj - Workshop med nämndpresidier

Workshop med samtliga politiska nämndpresidier i kommunen.

26 maj - Information på kultur och föreningskalaset 

Information och workshop med näringslivets representanter i Karlskoga i form av både småföretagare och de större industriföretagen, under hösten kommer flera workshops och aktiviteter att genomföras med andra intressentgrupper för att fånga in en bred bild av hur medborgare och de som lever och verkar i Karlskoga ser på framtiden i Karlskoga.

29 maj - Information och workshop med näringslivet

Information och workshop med näringslivets representanter i Karlskoga i form av både småföretagare och de större industriföretagen, under hösten kommer flera workshops och aktiviteter att genomföras med andra intressentgrupper för att fånga in en bred bild av hur medborgare och de som lever och verkar i Karlskoga ser på framtiden i Karlskoga.

27 september - workshop med tjänstemannaledningen

Information och workshop med tjänstemannaledningen för kommunens verksamheter och de kommunala bolagen.

3 oktober - workshop med föreningslivets representanter

Information och workshop med föreningslivets representanter i Karlskoga

13 november - workshop med integrationsnätverket

Information och workshop med integrationsnätverket i Karlskoga

3 december - workshop med allmänheten

Information och workshop med allmänhet

11 december - workshop med ungdomar

Information och workshop på Möckelngymnasiet med ungdomar

Uppdaterad 2019-05-08