Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Krisberedskapsveckan

Krisberedskapsveckan är en årlig informationskampanj som ska öka människors beredskap inför samhällskriser. 2019 genomförs kampanjen för tredje året i rad och då under vecka 19, den 6-12 maj.

Regeringen gav våren 2017 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i uppdrag att öka privatpersoners kunskap om krisberedskap, höjd beredskap och ytterst krig och en del i den satsningen är broschyren "Om krisen eller kriget kommer" som skickades ut 2018.

2019 tar veckan sikte på ungdomar, Många unga människor i Sverige har knappt upplevt någon samhällskris. De har heller inte levt med beredskap som en del av vardagen.

Alla medborgare ska bli bättre förberedda på följderna som allvarliga olyckor, extremt väder, it-attacker eller militära konflikter och veta hur vi kan förbereda oss för att kunna se till grundläggande behov när viktiga funktioner i samhället inte fungerar som vanligt.

Aktiviteter under krisberedskapsveckan

Det pågår en del aktiviteter runt om i landet under veckan och i Karlskoga har vi i första valt att jobba med sociala medier, där vi lägger ut bilder och tips om hur du lättare kan klara situationer när samhället inte fungerar som vanligt.  Det kommer också att finnas en mindre utställning på bibloteket.

På fredag 10 maj finns vi vid Bregårdsskolan för att informera ungdomar om krisberedskap. Vi kommer även att tipsa om saker som är bra att ha hemma inför en kris och tipsa om bra böcker som berör krisberedskap.

Uppdaterad 2019-06-24