Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Ansvar och roller

Vi har alla ett gemensamt ansvar för krisberedskapen i kommunen. Krisberedskap handlar om att förbereda sig på att ta hand om det oväntade.

Samhället har omfattande ansvar för bränder, trafikolyckor, sjukvård, bekämpning av brott, el- och telekommunikationer, vattenförsörjning fungerar.

Ett säkert samhälle förutsätter också att du själv tar ett ansvar som omfattar vardagens olyckor i hem och fritidsmiljö.

Förberedd på det oväntade

Krisberedskap handlar om att förbereda sig på att hantera det oväntade. Målet med förberedelserna är att kommunen ska kunna hantera konsekvenserna av olyckor och kriser som hotar grundläggande samhällsfunktioner.

Det geografiska områdesansvaret

I Sverige har alla aktörer på lokal-, regional- eller nationell nivå har ett geografiskt områdesansvar. Det geografiska områdesansvaret organiseras på tre nivåer:

  • lokal nivå = kommuner
  • regional nivå = länsstyrelser
  • nationell nivå = regeringen via centrala myndigheter

Samhällets aktörer har olika ansvar

Myndigheter och organisationer inom ett visst verksamhetsområde har ansvar inom sitt område vid en kris, så kallat sektorsansvar. Exempel på sektorsansvariga myndigheter är: Polisen, landstinget och kommunala räddningstjänsten.

Uppdaterad 2015-03-16