Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Försäkringar

För personer har Karlskoga kommun en kollektiv olycksfallsförsäkring och en tjänstereseförsäkring.

Karlskoga kommun har även försäkringsskydd för sin egendom och ansvarsförsäkrar all kommunal verksamhet som bedrivs enligt gällande kommunallag.

Barn, elever och studenter som går i skolan i Karlskoga kommun är olycksfallsförsäkrade hos Länsförsäkringar.

Försäkringen gäller för  gymnasieelever vid Möckelngymnasiet både i Karlskoga och i Degerfors.

Försäkringen gäller för alla som går i skolan i Karlskoga (gymnasiet även Degerfors), oavsett hemkommun. Barn inom barnomsorgen och elever i grund- och gymnasieskola är försäkrade dygnet runt. Studenter inom vuxenutbildning är försäkrade under den tid de vistas i skolan. Det kan vara bra att komplettera med en egen försäkring för ditt barn eftersom försäkringen endast gäller olycksfall och inte vid sjukdom.

Du anmäler själv din skada till Länsförsäkringar på:

Tfn: 019-19 46 00 
Mail: olycksfall@lfbergslagen.se
Webb: https://www.lansforsakringar.se/bergslagen/privat/forsakring/anmal-skada/skadeanmalan/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Försäkringsnummer vid skada: 2457992

Vid skada:
• Sök läkare eller tandläkare.
• Anmäl skadan till Länsförsäkringar.
• Spara alla originalkvitton.
• Tänk på att taxiresor till/från skola ska vara föreskrivna av läkare samt godkända och prövade av Länsförsäkringar innan resan påbörjas.

Om skadan inträffade före 1 september 2010 kan du kontakta Skolförvaltningen för att få veta vilket försäkringsbolag som kommunen anlitade då skadan skedde.

Om du drabbas av en skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen. Det kan vara skador som uppkommer inom sjukvård i till exempel de särskilda boendena, vid skolhälsovård, hemsjukvård eller vid ungdoms- eller alkoholmottagningar.

Patientförsäkringen ersätter fysiska och psykiska skador som orsakats av undersökning, vård och behandling, oriktiga diagnoser, fel hos eller felaktig hantering av medicinska produkter och sjukvårdsutrustning, smittämnen som överförs i samband med vården, olycksfall som inträffar i samband med vården eller oriktig hantering av läkemedel

Skadeanmälan

Om du råkar ut för en skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård och vill kräva ekonomisk ersättning från patientförsäkringen skall du göra en skadeanmälan.

För att anmäla skada:

Fyll i skadeanmälningsblanketten och skicka den till:

Protector Försäkring
Skador FE 50340
832 82 Östersund

Skadeanmälan patienskada - blankettWord

Karlskoga kommun har en tjänstereseförsäkring hos försäkringsbolaget If. Försäkringen omfattar:

  • Elever och praktikanter vid Karlskoga kommuns grund- och gymnasie­skolor när de är på studie­resa eller praktik
  • Anställda inom Karlskoga kommun
  • Förtroendevalda inom Karlskoga kommun
  • Personer särskilt utsedda av Karlskoga kommun att delta under tjänste­resor

Geografisk giltighet

Hela världen

Uppdaterad 2019-06-11