Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Om projektet

Bakgrunden till projektet är sviktande skolresultat i Karlskoga i kombination med en uppfattning bland kommunens medborgare om att utbildning inte är så viktigt. Åtminstone inte så viktigt som det borde vara.

Mot bakgrund av detta genomförde kommunen 2015–2016 en förstudie där frågor ställdes till en rad olika grupper i Karlskoga om synen på skola och utbildning. Förstudien bekräftade i många avseenden farhågorna, men även positiva inslag finns givetvis.

I Karlskoga kommuns mål och budget 2018–2020 är det sjunde målet att ”Karlskoga kommun säkerställer att varje barn och elev uppnår läroplanens mål och i övrigt får de kunskaper och förutsättningar som de behöver för att möta vuxenlivet och morgondagens samhälle”. Med avstamp i detta fullmäktigemål vill kommunen hjälpa elever i Karlskoga kommun att lyckas i skolan, att meritvärdena höjs och att fler blir motiverade till högre studier. Därför togs beslut om att arbeta med projektet #pluggavidare.

Projektets syfte är att fler av alla som bor, lever och verkar i Karlskoga ska få en mer positiv attityd till skola, utbildning och kunskap, att fler elever får stöd i att lyckas med sina pågående studier och motiveras till högre studier. På sikt är syftet att detta kan möjliggöra att Karlskoga blir en ännu mer attraktiv stad att bo, arbeta och etablera verksamhet i.

Uppdaterad 2018-11-29