Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Frågor och svar #pluggavidare

Varför driver kommunen det här projektet?

Vi vill skapa debatt och uppmärksamma unga, deras föräldrar och andra vuxna i de ungas närhet på fördelarna med att plugga vidare. Projektets syfte är att förbättra attityder till skola och utbildning i Karlskoga. Detta för att motivera elever till högre studier och ge bättre förutsättningar till elever att lyckas i sina pågående studier.

Varför har Karlskoga så dåliga skolresultat?

Det finns många förklaringar till det, men förstudien som Karlskoga kommun gjorde 2015 visade att alla inte värderar utbildning tillräckligt högt. Och vi vet från forskning att negativa attityder och låga förväntningar inverkar negativt på resultaten.

Vad kan jag som förälder göra för att stödja mitt barn?

Prata med ditt barn om fördelarna med att plugga vidare och visa vad du förväntar dig. 8 av 10 föräldrar i Karlskoga förväntar sig att deras barn studerar vidare efter gymnasiet, men samtidigt är det många elever inte känner till deras föräldrars förväntningar.

Varför fokuserar ni så mycket på att plugga vidare?

Forskning visar att elever som inser fördelarna med att plugga vidare, som att det leder till högre lön och ett mer stimulerande arbete, också anstränger sig mer i skolan för att bli behöriga. Tyvärr stämmer även det omvända – de elever som inte tror att fortsatta studier ger dessa positiva effekter anstränger sig inte i samma utsträckning för att få godkända betyg.

Är det bara högskolestudier som räknas?

Nej. Pluggavidare syftar till att öka alla former av eftergymnasiala studier. Vare sig det gäller yrkeshögskola, kvalificerad yrkesutbildning, folkhögskola, högskola eller universitet.

Ska man känna sig misslyckad om man inte pluggar vidare?

Nej, självklart inte. Men det är viktigt att alla känner till fördelarna som att de flesta som pluggar vidare får högre lön och ett mer stimulerande arbete. Man har rätt att veta vad man väljer bort. Näringslivet i Karlskoga skriker också efter välutbildad arbetskraft. Vi vill inte att någon ska känna sig misslyckad utan peppa alla till att våga satsa på att bli den de själva vill!

Uppdaterad 2018-04-05