Städcertifiering

Alla som arbetar inom städverksamheten i Karlskoga och Degerfors kommuner ska genomgå en SRY-utbildning (Servicebranschens Yrkesnämnd). Det vill säga en städcertifiering.

Utbildningen ger allmänna och grundläggande kunskaper för arbete inom städyrket, med tonvikt på att lära sig städa med rätt material, metoder, redskap och medel för god städekonomi och miljö utifrån kunden, arbetsgivaren och medarbetarnas behov.

Proven innehåller åtta moduler, från hur ett företag är uppbyggt till hur du städar och behandlar golv. De anställda blir utbildade inom: