Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Städverksamheten

Städverksamheten i Karlskoga och Degerfors kommuner är underordnad folkhälsonämnden och verksamheten arbetar mot folkhälsonämndens mål.

Folkhälsonämndens mål grundar sig i att städverksamheten ska jobba professionellt, för både de anställda själva och de som beställer tjänsten. En välfungerande städverksamhet i inomhus- och arbetsmiljö är viktig för trivseln. Följande är därför de mål som framtagits

  1. Brukarna är nöjda med städningen i förskola, skola och äldreomsorg.
  2. Städverksamhetens kvalitetsnivå i förskolan är kostnadseffektiv.

Dessa mål kommer från folkhälsonämnden, och följer de riktlinjer som fullmäktige i sin tur har satt.

Beställningar tas fram genom diskussion mellan verksamhetschefen och beställaren.

För att de anställda själva ska ha god kvalitet och utföra det arbete som brukaren har beställt, så har varje område och arbetsplats individuellt framtagna städscheman och instruktioner.

Städcertifiering

Alla som arbetar inom städverksamheten i Karlskoga och Degerfors kommuner ska genomgå en SRY-utbildning (Servicebranschens Yrkesnämnd). Det vill säga en städcertifiering.

Utbildningen ger allmänna och grundläggande kunskaper för arbete inom städyrket, med tonvikt på att lära sig städa med rätt material, metoder, redskap och medel för god städekonomi och miljö utifrån kunden, arbetsgivaren och medarbetarnas behov.

Proven innehåller åtta moduler, från hur ett företag är uppbyggt till hur du städar och behandlar golv. De anställda blir utbildade inom:

  • Service och kvalitet
  • Organisation och ekonomi
  • Lärande
  • Ergonomi, friskvård, arbetsmiljö, städningens grunder och arbetsplanering
  • Kemiskt tekniska produkter
  • Redskap och maskiner
  • Golv och inredningsmaterial.

Att städa ger bra träning

Kommunerna Karlskoga Degerfors kan visa en unik jämförelse mellan städyrket och träning på gym. Jobba inom städ är fysiskt men inte tungt.

Ett utvecklingsarbete med forskningsstöd kring muskelstyrka, smärta och makten över vardagen, har genomförts vid städverksamheten i Karlskoga och Degerfors kommuner. Resultaten visar bl a att städyrket är fysiskt bättre för kroppen än t ex kontorsarbete. Varierade uppgifter och rörelser är naturligt för kroppen.

I våras lanserade Karlskoga Degerfors sin kampanj ”Ren hård städning”, en jämförelse med hur man tränar på gymmet och började se väldigt många övningar som påminde om städjobbet.

Ulrika Lundgren, förvaltningschef, var den som drog igång utvecklingsarbetet med Örebro Universitet och har lagt mycket tid och resurser på att lyfta städyrket genom certifieringar, utbildningar och att synliggöra personalen på ett positivt sätt. Något som visat resultat i sjukskrivningsprocenten.

Uppdaterad 2019-08-01