Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Flyktingmottagande i Karlskoga

Karlskoga kommun har en överenskommelse med Migrationsverket om att ta emot flyktingar och ensamkommande barn.

Medan en person är asylsökande, under tiden han eller hon väntar svar på ansökan om uppehållstillstånd, har Migrationsverket det övergripande ansvaret och personen bor då antingen på ett asylboende eller hos släktingar.  

I Karlskoga bor de  antingen i eget boende, Poetens boende för ensamkommande unga, familjehem eller på det nyligen inrättade asylboendet med cirka ca 400 platser.

De personer som sedan beviljas uppehållstillstånd har rätt att bosätta sig var som helst i Sverige. Då gäller det ordinarie samhällsansvaret som bland annat tas av kommunen, Försäkringskassan och inte minst Arbetsförmedlingen.

Kommunens ansvar

En person som bott hos vänner eller släktingar under asyltiden ska efter den fått sitt uppehållstillstånd folkbokföra sig - och blir på så sätt bli bosatt i kommunen. De som bott på ett asylboende placeras, eller anvisas av Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket till någon av Sveriges kommuner - och då erbjuds de nyanlända boende av kommunen. Självklart kan även de som bott på ett asylboende själva välja att ordna ett eget boende när de fått uppehållstillstånd..

Kommunen ansvarar för undervisning i svenska för invandrare (SFI), samhällsorientering och annan vuxenutbildning och för barn skola, förskola och barnomsorg. Kommunen får statsbidrag för detta. När det gäller ekonomi och sysselsättning är det framförallt Arbetsförmedlingen som har en stor roll.

Uppdaterad 2018-12-17