Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Integration

I Karlskoga ska alla invånare ha lika rättigheter oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Målet är att ha en god integration för de som kommer nya varför kommunens verksamheter jobbar både för att främja integration samt för en fungerande mångfald i vårt samhälle.

För att skapa långsiktig tillväxt för vår kommun är integration och mångfald en väsentlig faktor. Ett av kommunstyrelsens mål är god integration. För att uppnå detta, krävs kontinuerligt utvecklingsarbete inom kommunen tillsammans med näringsliv, föreningsliv, organisationer och berörda myndigheter.

I Karlskoga kommun har integrationsutvecklaren det övergripande uppdraget för utveckling, samverkan, samordning och omvärldsbevakning inom området. I uppdraget ingår även att utveckla nätverkskontakter med myndigheter, kommuner samt övriga samhället.

Utbildning för nyanlända

För asylsökande är det kommunens ansvar att erbjuda förskola och skola.

Varje nyanländ invandrare får möjlighet att lära sig svenska i tal och skrift samt kunskap om hur det svenska samhället fungerar. Kommunens ansvar är att erbjuda förskola, skola, bostad och utbildning i svenska.

Arbete och försörjning

För att stödja nyanlända personen till arbete och egen försörjning samarbetar vi med Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen ansvarar för att hitta praktik, utbildning eller arbete åt de nyanlända, och det är även Arbetsförmedlingen som har hand om de nyanländas försörjning.

Delta i samhället - mötesplatser

Vi har även ett nära samarbete med organisationer och ideella föreningar för att skapa träffpunkter och kontakter för att underlätta att komma med i den svenska vardagen. Detta arbetar gäller både för asylsökande som för nyanlända.

Asylsökande – Nyanländ

Asylsökande är en person som ansökt om skydd och som väntar på ett beslut. Bedöms en person vara flykting eller ha andra skyddsbehov får personen ett uppehållstillstånd. Migrationsverket ansvarar för boendet.

Nyanländ är en person som beviljats uppehållstillstånd och skrivits in i en kommun. Personen får vistas i Sverige och kan bosätta sig själv eller få hjälp av arbetsförmedlingen.

Karlskoga kommun har olika ansvar beroende på om personen är asylsökande eller nyanländ, men oavsett så är de en del av integrationsarbetet.

Uppdaterad 2018-04-17