Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Heltidsprojektet på folkhälsoförvaltningen

Att kunna försörja sig på sitt arbete är en viktig jämställdhetsfråga och även intentionen med heltidsprojektet på folkhälsoförvaltningen i Karlskoga och Degerfors. Heltidsprojektet på folkhälsoförvaltningen var ett treårigt projekt som varade 2013 - 2015 med förlängning av arbetet under 2016.

Syftet med projektet var att hitta modeller för att möjliggöra erbjudande om heltidstjänster till personalen inom folkhälsoförvaltningen inom ramen för förvaltningens ordinarie budget. Arbete har skett utan att förvaltningen har behövt teckna några särskilda kollektivavtal. Heltider har behandlats inom ramen för Allmänna Bestämmelser, AB.

Lämnas utrymme för medarbetarna

En sammanhållen arbetsdag utan avbrott för uppstart och avslut under arbetsdagen blir effektivare. Kvalitetsstyrning av arbetet underlättas om ordinarie personal och därigenom färre utför arbetsuppgifterna. Medarbetarnas reella inflytande i processen, ökad effektivitet samt minskad stress är utgångspunkt. Det så kallade ”samspelande medarbetarskapet” där chefen avstår lite från sin formella makt och lämnar utrymme för medarbetarna. Medarbetarnas bidrar med kompetens och kunskap till förändrade arbetsrutiner utifrån verksamhetens behov.

Bra resultat!

Efter att ha arbetat med heltidsprojektet visar resultatet att folkhälsoförvaltningen har fler heltider, klarade sin ekonomi, ökade sin produktion, fick nöjdare brukare, medarbetarna blev nöjdare och sjukfrånvaron sjönk.

Projektdokument

Uppdaterad 2019-08-01