Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Heltidsprojektet

Heltidsarbete är viktigt för oss på många sätt. Karlskoga kommun har därför under 2017 startat ett treårigt arbete för att skapa fler heltider.

Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare och ha bra arbetsvillkor i Karlskoga kommun. Då ska möjligheten till heltid vara en självklarhet för både kvinnor och män.

Heltid kan också vara viktigt för dig som individ. När du arbetar heltid ökar din inkomst varje månad och när du ökar din inkomst så lägger du också grunden för en högre framtida pension.

Bra arbetsvillkor är en faktor som vi också vet är viktigt när man väljer sin utbildning och framtida yrke. Heltid är en av många faktorer som avgör om man tycker arbetsvillkoren är bra.

För att möta framtida rekryteringsbehov

Vi blir fler äldre medborgare i vår kommun. Med fler äldre kommer också vårdbehovet att öka i våra verksamheter. Vi kommer därför behöva mer personal. Om fler arbetar heltid tar vi tillvara på befintlig kompetens på ett bättre sätt. Det gör att vi både kan minska rekryteringsbehovet och samtidigt få tillgång till mer personal. Det förutsätter att deltidsarbete ersätts med heltidsarbete.

Heltidsarbete i välfärden är en viktig fråga för hela Sverige. Att fler arbetar heltid är avgörande om vi ska kunna möta framtidens rekryteringsbehov och bidra till ett mer jämställt samhälle.

Att arbeta heltid är viktigt också för den enskilde individen. Genom att gå från deltid till heltid ökar inkomsten varje månad, vilket gör det lättare att klara räkningarna, starta ett sparande eller lägga mer pengar på favorithobbyn. En ökad inkomst ger också en högre pension.

Brukarnas behov i centrum

En del av helheten är också att vi ska sätta brukarnas behov i centrum samtidigt som vi skapar heltider. Vi behöver alltid ha med oss varför vi är här, vem vi är till för och vad vårt uppdrag är.

Ett exempel på hur våra brukare gynnas om fler arbetar heltid är när fler av vår ordinarie personal arbetar heltid så får våra brukare oftare möta känd personal, och som också oftare har rätt utbildning och lång erfarenhet i yrket. Vi tror att det ger både ökad trygghet, kvalitet och kontinuitet för våra brukare.

Du som medarbetare får också oftare arbeta med kollegor som har erfarenhet och god kunskap om rutiner på arbetsplatsen.

Med rätt person på rätt plats vill vi skapa en bra verksamhet för både brukare och medarbetare.

Uppdaterad 2018-03-01