Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Karlskoga och Degerfors kommun verkar för ett hälsosamt åldrande.

Hälsosamt åldrande i Karlskoga

I Karlskoga arbetar vi för att skapa en god och jämlik hälsa hos alla våra invånare. En prioriterad målgrupp för det lokala folkhälsoarbetet är individer 65 år och äldre och att skapa förutsättningar för ett hälsosamt åldrande.

Med hälsosamt åldrande menas; en process där möjligheterna till fysisk, social och psykisk hälsa optimeras så att äldre människor kan ta aktiv del i samhället och åtnjuta ett självständigt liv med god livskvalitet utan att diskrimineras på grund av ålder.

Vår primära målgrupp inom området är personer i den s.k. tredje åldern. Tredje åldern beskrivs som den för många långa och relativt friska tiden som ålderspensionär. Det vill säga innan man blivit beroende av andras hjälp för sitt dagliga liv.

Hälsosamt åldrande utgår från fyra hörnpelare:

  • Social gemenskap och stöd
  • Meningsfullhet
  • Fysisk aktivitet
  • Goda matvanor
Uppdaterad 2018-12-04