Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Ung medborgardialog

Karlskoga och Degerfors kommuner arbetar med att skapa konkreta och långsiktiga möjligheter för ungdomar att ha dialog med politiker oberoende av partipolitisk organisation.

Det handlar om att utveckla möjligheterna för ungdomar att få, och ge information om samhällets demokrati på ett begripligt, hanterbart och meningsfullt sätt. 
 
Arbetet med att ta fram en modell för ungdomsdialog har genomförts av medarbetare i de båda kommunerna. Kommunfullmäktige i Karlskoga (090928, KF § 144) har uppdragit folkhälsonämnden, barn- och utbildningsnämnden och kultur- och föreningsnämnden att pröva modellen för att utveckla dialogen mellan politiker och unga. Modellen kommer även att behandlas av kultur- och utbildningsnämnden i Degerfors.

Modellen innefattar utvecklingsmöjligheter inom följande delområden:
1.      Utveckla kunskap om politisk styrning
2.      Utveckling av strukturer mellan elevråd och nämnder
3.      Ökad kunskap om dialog mellan politiker och ungdomar
4.      Årligt ungdomsforum för unga och politiker med start hösten 2009
5.      Utveckla nya kanaler och jobba med webbverktyg som kan intressera ungdomar
 
Karlskoga och Degerfors deltar även i ett nationellt nätverk som bedrivs av Sveriges kommuner och landsting, SKL, för att få ytterligare inspiration om hur ungdomsdialogarbetet kan utvecklas.

Mer information - MerUng Karlskoga

 

Uppdaterad 2018-07-20