Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Folkhälsoarbete i Karlskoga & Degerfors

Att må bra är en förutsättning för att kunna uppnå livsmål och ha en bra livskvalitet. Hur människan mår påverkas av hur samhället är organiserat och hur människors livsmiljö och livsvillkor ser ut.

Kommunen har ett omfattande ansvar när det gäller att skapa goda levnadsförhållanden för sina invånare.

Folkhälsoarbetet i Karlskoga och Degerfors verkar för att skapa god och jämlik hälsa för alla medborgare, samt för att stärka barnets rättigheter.

Grundpelare i arbetet är de elva nationella folkhälsomålen samt Barnkonventionen. Barn och unga är en prioriterad målgrupp.

Allt arbete bygger på samverkan med andra verksamheter och organisationer, dels inom kommunen men också regionalt och nationellt.

Exempel på extern samverkansorganisationer är:

- Region Örebro länlänk till annan webbplats
- Partnerskapet för barnkonventionens genomförandelänk till annan webbplats

Uppdaterad 2020-04-08