Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Film om att arbeta med familjestöd
Folkhälsostrateg Cecilia Ljung beskriver hur Karlskoga-Degerfors utvecklat sitt föräldrastödsarbete och synliggjort sitt stöd till föräldrar. I och med dessa satsningar byggs hållbarhet i kommunerna.

Familjestöd

Folkhälsoförvaltningen arbetar med insatser för att främja barns och ungdomars livsvillkor och levnadsvanor. Ett av de prioriterade utvecklingsområdena inom detta arbete är föräldrastöd, eller familjestöd som man också kan kalla det.

En definition av föräldrastöd lyder: "En aktivitet som ger föräldrar kunskap om barns hälsa, emotionella, kognitiva samt sociala utveckling och/eller stärker föräldrars sociala nätverk."*  

Folkhälsoförvaltningen fungerar som stöd i utvecklingen av detta arbete och en viktig utgångspunkt är samverkan med andra aktörer. En strategi för arbetet är att skapa forum för informationsutbyte och diskussion. Målet är att vi tillsammans skall uppnå heltäckande föräldrastöd i Karlskoga och Degerfors kommuner.

Exempel på en pågående utvecklingsinsats inom ramen för föräldrastödsarbetet är en utbildningssatsning i Vägledande samspel - ICDP (International Child Development Programme) i Degerfors kommun.

Läs mer om arbeten under respektive rubrik till vänster.

* Regeringskansliet. "Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd - En vinst för alla."

Uppdaterad 2019-08-01