Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Foto: Frida Edlund

Barn och unga som anhörig

Folkhälsoförvaltningen i Karlskoga och Degerfors kommuner har under 2015-2017 samordnat BUSA-projektet - utvecklingsarbete för stöd till barn och unga i familjer med missbruk och psykisk ohälsa i Örebro län.

Syftet med projektet är att skapa ett systematiskt, långsiktigt och hållbart arbetssätt för kommuner och regioner/landsting där barnperspektivet ska genomsyra och tillämpas inom arbetet med familjer med psykisk ohälsa och missbruk. Huvudmålet är att stöd till barn och föräldrar ska ges genom ett välfungerande arbetssätt. Arbetssättet ska medföra att barn med risk att fara illa identifieras och därmed ska få snabbt och adekvat stöd. Utvecklingsarbetet sker i samverkan med Länsstyrelsen i Örebro län och Region Örebro län. Projektet finansieras av Folkhälsomyndigheten.

Vill du komma i kontakt med stödgruppsverksamhet för anhöriga barn inom Karlskoga kommun, kontakta Rymden och för Degerfors kommun, kontakta Stegetlänk till annan webbplats.

Uppdaterad 2019-05-16