Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

3 februari 2020

Representanter från det Lokala brottsförebyggande rådet, Jens Hedenborg och Andreas Pettersson från polisen, Martin Hårsmar som är nämndordförande i folkhälsonämnden, Kenneth Sundkvist, lokalpolis och Cecilia Ljung, folkhälsochef i Karlskoga och Degerfors kommuner.

Lokala Brottsförebyggande rådet jobbar för att öka tryggheten

Lokala Brottsförebyggande rådet är ett samarbete mellan polisen och kommunerna för att öka kunskapen och tryggheten för kommunmedborgarna.

Vid senaste rådet avtackades kommunpolis Kenneth Sundkvist som  varit ett starkt stöd och delaktig i det brottsförebyggande arbetet och framtagandet av samverkansavtal Karlskoga-Degerfors.

Så här säger Kenneth Sundkvist:

Jag vill bland annat lyfta det gemensamma arbete med familjestödet som skett under många år, där varje enskild persons insats ute i kommunerna kan göra skillnad för ett barn som har det tufft. 

Lokala Brottsförebyggande rådet (LokBrå) hade årsavstämning om samverkan samt om större händelser 2019, där insatser ökat tryggheten för medborgarna i Karlskoga och Degerfors. Det handlar om ett samarbete mellan kommunerna Karlskoga och Degerfors och polisen där man får en helhetsbild och därmed enklare kan ta del av mer information.

Grunduppdraget för LokBrå är att arbeta med trygghetsfrågor i de båda kommunerna, där händer dagligen saker som påverkar tryggheten för medborgarna. Fokus är att öka kunskap, utveckla samverkan och göra rätt saker.

Viktiga händelser under 2019

Exempel på trygghetsskapande processer och händelser är  konferenser, samverkan med universitet, tillsättande av en operativ brottsförebyggande grupp, priset som årets trygghetsskapare, samverkansinsatser för barn och ungas fritid, upplevd trygghet ute i samverkan samt fokusområden så som samverkan inom drogförebyggande arbete gällande doping samt förgiftningar.


Uppdaterad 2020-02-03