Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

28 oktober 2019

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Pilotprojekt om trender som påverkar hälsan i Karlskoga och Degerfors

I höst kommer folkhälsoenheten göra ett pilotarbete för att presentera faktorer och trender som påverkar hälsan i Karlskoga och Degerfors kommuner.

Arbetet går ut på att skapa en bas för relevanta indikatorer i beslutstödssystemet Hypergene. Basen kommer att innehålla olika indikatorer som är viktiga för ökad jämlikhet och jämställdhet i hälsa, samt barnets rättigheter. Detta utgår i första hand från kommunfullmäktiges- och folkhälsonämndens målsättningar men också från andra indikatorer som är viktiga för en god och jämlik hälsa. Indikatorerna kommer att tas från bland annat Kommun- och landstingsdatabasen KOLADA, Max 18 Barnombudsmannen, Folkhälsomyndigheten, ”Elevhälsodata” (ELSA), Liv och hälsa ung samt Liv och hälsa. Indikatorerna ska visa på kvalitet och kunna följas upp.

Syftet med pilotarbetet är att skapa en bas för att tillgängliggöra data på ett smidigt sätt, samt att öka användningen av statistik. Tidigare har folkhälsoenheten producerat årliga folkhälsopolitiska boklut. Detta är ett pilotprojekt för att se om det går att skapa ett liknande resultat, med större användningsområde och spridning. Indikatorerna är en del i den kartläggning som ligger till grund för kommande prioriteringar för ökad jämlikhet i hälsa.”

Uppdaterad 2019-10-29