Dementia on yhteisnimitys erilaisille oireille ja sairauksille. Dementia voi johtua lähes sadasta eri sairaudesta. Tavallisinta on muistin heikkeneminen, mutta dementia voi vaikuttaa myös kieleen, ajantajuun sekä suunnistuskykyyn. Sekavuus, ahdistuneisuus ja aggressio voivat  olla muita oireita. 

Tavallisin dementiasairaus on Alzheimerin tauti, jonka osuus kaikista tapauksista on 60–70 %. Dementia ei ole luonnollista vanhenemista, vaikka pitkään sitä sinä pidettiinkin. Tämänhetkinen tutkimus osoittaa toisin. Dementian riski kasvaa iän myötä.

Validointi
Karlskogan kunta työskentelee  dementiahoidossa validointi-menetelmällä, jolla on ollut monia hyviä vaikutuksia sairastuneelle. Kunnassa on myös erityisiä asuntoloita ja osastoja, jotka on sovitettu dementoituneille.

Oletko omainen?
Ehkä olet huolestunut tai tunnet ahdistusta, kun läheisesi osoittaa merkkejä dementiasta? Olet tervetullut ottamaan yhteyttä Dementiatiimiin saadaksesi tietää enemmän sekä saadaksesi tietää, miten edetä asiassa. Kunnassamme toimii myös niin kutsuttu omaistuki, joka voi auttaa.

Ruotsin dementiakeskuksen sivulta saat lisätietoa suomeksi tästä.linkki toiselle sivustolle

Dementiatiimi
Karlskogassa toimii tuki dementoituneille ja heidän omaisilleen.Tukea tarjoaa dementiatiimi, joka muun muassa antaa tietoa dementiahoidon rakenteesta sekä käytössä olevista tukitoimista.

Dementiatiimissä työskentelevät koulutettu sairaanhoitaja sekä perusteelliset tiedot omaava toimintaterapeutti, jolla on laaja dementiapuolen työkokemus.

​Sinä, joka hoidat tai tuet
Ehkä sinulla on kysymyksiä tai olet huolissasi läheisestä, joka osoittaa dementoitumisen merkkejä? Olet tervetullut ottamaan yhteyttä meihin saadaksesi tietää enemmän tai saadaksesi apua, miten mennä asiassa eteenpäin.

Sinulla, joka hoidat tai tuet henkilöä, jolla on heikentynyt muisti, on mahdollisuus saada tukea ja vastauksia mahdollisiin kysymyksiisi.

Ota yhteyttä kunnan palvellukeskukseen saadaksesi lisätietoja.

Päivätoiminta
Karlskogan kunnassa pidetäänn kahdenlaista  päivätoimintaa: sosiaalista päivätoimintaa sekä dementikoiden päivähoitoa.  

Sosiaalisen päivätoiminnan tarkoituksena on antaa kotihoitoa saaville mahdollisuus kotona asumiseen sekä lisätä elämänlaatua. Päivähoidossa voimme tarjota sinulle stimulaatiota, sosiaalista yhdessäoloa ja mahdollisuuden ylläpitää omaa toimintakykyäsi. Päivätoiminnassa haluamme mielellämme, että sinulla on halu ja kyky osallistua ryhmätoimintaan. Päivähoito on tarveharkintainen toimi.

Sosiaalista päivätoimintaa harjoitetaan Nickkällanin tiloissa (sisäänkäynti pysäköintialueelta)

​Dementikkojen päivähoito pyrkii tarjoamaan dementiaa potevalle turvallisen ja mielekkään päivän sekä lomittaa omaisia. Saadakseen päivähoitoa tarvitsee hakija dementiadiagnoosin. Dementikkojen päivähoidossa on mahdollisuus osallistua sanomalehtien lukemiseen, kävelyihin, leipomiseen, ruoanlaittoon, seurapeleihin, musiikkiesityksiin, ryhmävoimisteluun ja retkiin. Erityisesti painotetaan sosiaalista aktivointia, yhteenkuuluvaisuutta ja aistien stimulointia..

Päivähoidossa työskentelevät alihoitajat ja hoitoapulaiset. Kaksi henkilöstöstä on sertifikoituja validiointi-menetelmään.

Dementikkojen päivähoito tapahtuu Skrantahöjdenin hoitoasuntolan tiloissa.