Kuka voi saada avustusta?
Avustusta voidaan myöntää henkilölle, jolla on pysyvä toimintarajoite. Avustusta voidaan myöntää ainoastaan tapauksissa, jolloin kuntoutus tai irralliset apuvälineet eivät täytä tarpeita.

Avustuksen tarkoitus on antaa toimintarajoitteiselle henkilölle mahdollisuus elää niin itsenäistä elämää kuin mahdollista. Sopeuttaminen tehdään joko asunnossa tai sen yhteydessä. Avustusta voi saada ainoastaan vakituiseen asuntoon.

Asuntoa vaihtaessa on mahdollisuus avustukseen rajoitettua, sillä sinun odotetaan valitsevan tarpeisiisi sopiva asunto.

Mihin avustusta saa?
Avustusta voi hakea sekä pienempiin että suurempiin toimenpiteisiin. Voit saada avustusta ainoastaan asunnon kiinteisiin toimintoihin. Avustusta ei saa asunnon rakennusteknisten puutteiden korjaamiseen kuten kylpyhuoneen lattiakaivon viettämisen oikaisemiseen.

Avustusta ei myöskään anneta toimenpiteisiin, jotka lasketaan asunnon normaaliksi kunnossapidoksi tai kulumisesta johtuviin toimenpiteisiin, esimerkiksi kylpyhuoneen haljenneet kaakelilaatat.

Asunnon ulkopuolella voi avustusta hakea esimerkiksi seuraaviin; luiska portaisiin, tukikaiteet, hissilaatta tai muut tasaerosopeuttamiset.

Maksaako avustuksen hakeminen?
Avustuksen hakeminen ei maksa, mutta sinulla on oltava kiinteistönomistajan suostumus asunnon sopeuttamiseen vuokra – tai asumisoikeusasunnossa.

Ennen avustuksen hakua
Ota ensin yhteys kunnan työterapeutteihin. He voivat auttaa ratkaisemaan mikäli tarvitset apuvälineistä, menettelytapojen muutosta tai asunnon sopeuttamisesta.

Mikäli kyse on asunnon sopeuttamisesta, voivat kunnan työterapeutit auttaa sinua avustuksen haussa.

Todistus tarvitaan
Hakiessasi avustusta, tarvitset kirjallisen todistuksen toimenpiteiden tarpeellisuudesta toimintarajoitteesi kannalta. Todistuksen voi kirjoittaa kunnan työterapeutti, lääkäri tai joku muu toimintarajoitteista perillä oleva asiantuntija.

Näin haet
Avustuslomakkeita on kunnan verkkosivulla www.karlskoga.selinkki toiselle sivustolle sekä yhteiskuntarakennushallinnossa, Skrantahöjdsvägen 35.
Voit saada avustuslomakkeen myös työterapeutiltasi.

Avustusanomus lähetetään yhdessä todistuksen kanssa osoitteeseen:
Karlskoga kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen 13, 691 83 Karlskoga
Merkitse kuoreen ”BAB”

Yhteystiedot
Asunnonsopeuttamisanomusten käsittelijä
Kunnan palvelukeskus 0586 – 610 00
(ma-to 07.30 – 16.30, pe 07.30 – 16.00)
bostadsanpassning@karlskoga.se