Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Ruotsinsuomalainen neuvosto

Kokoonpano ja toiminta

Karlskogan kunnanvalttusto hyväksyi tammikuussa uudet ohjesäännöt ruotsinsuomalaiselle neuvostolle.

Neuvoston päämääränä on lujittaa vähemmistön vaikutusmahdollisuuksia kysymyksissä, joissa vähemmistöllä on intressi vaikuttaa kuntaan. Kunnan on ilmoitettava neuvostolle ruotsinsuomalaista vähemmistöä koskevista suunnitelmista ennen toimenpiteiden, muotoilun ja organisoinnin muutoksia siltä osin kuin ne koskevat ruotsinsuomalaista vähemmistöä. Ruotsinsuomalaisille on neuvoston kautta annettava enemmän osallisuutta kunnan toimiin. Neuvosto ei käsittele yksittäisten ihmisten asioita.

Neuvoston kokoonpano

Neuvosto koostuu Karlskogan kunnan ja ruotsinsuomalaisen vähemmistön edustajista. Kunnasta osallistuu yksi edustaja sekä varamies kunnanhallituksesta, sosiaalilautakunnasta, lapsi- ja koulutuslautakunnasta sekä kulttuuri- ja yhdistyslautakunnasta. Muut lautakunnat nimeävät edustajan, joka osallistuu tarvittaessa .

Ruotsinsuomalaiset edústajat:
Kerttu Christiansen
Varalla Anja Timonen

Seppo Järvinen, Jouni Slagner
Varalla: Rauni Isoniemi, Esko Kalliomäki

Irmeli Parkkinen, Heino Parkkinen
Varalla: Pirjo Brandt

Kunnanhallitus
Lennart Lind (S)
Varalla: Anna Danielsson (M)

Sosiaalilautakunta
Niina Slagner (S) - puheenjohtaja
Varalla:Kerstin Gustavsson (M)

Lapsi - ja nuorisolautakunta
Maria Karlsson (S)
Varalla: Staffan Dällerud (MP)

Kulttuuri - ja yhdistyslautakunta
Elaine Lindblom (L)
Varalla: Rania Abou Rabii (S)

Viranomaislautakunta
Linda Brunzell (M)

Lukiolautakunta
Matz Ericson (S)

Kansanterveys
Ordinarie: Lena Hagström (S)
Ersättare: Pontus Quick (L)

Pöytäkirja

Kokouksissa pidetään pöytäkirjaa, jonka tarkistaa puheenjohtaja sekä yksi neuvoston nimeämä jäsen. Koska neuvosto on referenssielin eikä päättävä elin, pöytäkirjassa ei käytetä sanamuotoa "päätös". Pöytäkirjaan voidaan merkitä jäsenten näkemyksiä. Täydellinen pöytäkirja lähetetään jäsenille, varamiehille, kunnanhallitukselle sekä kaikille lautakunnille. Lisäksi pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivustolla

Seuranta
Neuvosto seuraa ja selvittää vuosittain työnsä kunnanhallitukselle.

Tukholman lääninhallituksella ja saamelaiskäräjillä on vastuu vähemmistöpoliittisten tavoitteiden koordinoinnista.

Karlskogan kunta jättää vuosittain talous- ja toimintaselvityksen Tukholman lääninhallitukselle.

TästäPDF voit lukea ohjesäännöt kokonaisuudessaan.


Uppdaterad 2020-02-20