Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Finskt förvaltningsområde

Den 1 januari 2012 blev Karlskoga kommun finsk förvaltningskommun. Det innebär att sverigefinnar i kommunen ska stöttas när det gäller t.ex möjligheter att tala finska, att behålla och utveckla sin kultur och att ha inflytande i frågor som berör dem.

Samråd

I Karlskoga kommun arbetar Anne Ågren sedan den 1 september 2012 som verksamhetsutvecklare för finskt förvaltningsområde. Anne jobbar i samråd med de finska organisationerna och förvaltningarna för att den finsktalande befolkningen ska få den stöttning de behöver av kommunen.

Detta kan vara:
· information om kommunens verksamhet på finska
· finska sidor på kommunens webbplats
· broschyrer
· öppna informationstillfällen
· kulturella evenemang.

Du når Anne Ågren på telefonnummer 0586-614 11.
Du kan också skicka e-post till anne.agren@karlskoga.se.

Vad ska finska förvaltningsområden göra

Förvaltningskommuner finns för att stärka de nationella minoriteternas rättigheter. Kommuner kan själva välja att ansöka om att tillhöra finskt förvaltningsområde.

Regeringen godkänner ansökan från kommuner som vill bli finskt förvaltningskommun. Det är sedan Länsstyrelsen i Stockholms län som samordnar förvaltningskommunerna och följer upp att kommunerna använder de statliga medel som delas ut varje år till att driva en verksamhet i enlighet med Sveriges minoritetspolitik.

Kommuner som ingår i finskt förvaltningsområde ska:

  • informera sverigefinnar om deras rättigheter i enlighet med minoritetslagen
  • skydda och främja det finska språket
  • främja sverigefinnarnas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i kommunen
  • främja barns utveckling av en kulturell identitet
  • främja användningen av det finska språket
  • ge sverigefinnar möjlighet till inflytande i frågor som berör dem genom samråd
  • ge den enskilde rätt att använda finska språket skriftligt och muntligt i kontakter med kommunen
  • ge enskilda rätt att få tillgång till äldreomsorg och förskola helt eller delvis på finska.

Vad innebär Sveriges minoritetspolitik

Riksdagen har beslutat om en minoritetspolitik och ett erkännande av fem nationella minoriteter och deras språk.

Politiken utgår från Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter, som Sverige har anslutit sig till. 

De fem nationella minoriteterna och minoritetsspråken är:

judar – jiddish
romer - romani chib
samer - samiska
sverigefinnar - finska
tornedalingar - meänkieli

Alla fem minoriteter har funnits i Sverige under mycket lång tid. Judar har bott här sedan 1600-talet och romer sedan 1500-talet. Samerna är ett urfolk och har levt i Sverige sedan urminnes tider. Tornedalingar och sverigefinnar har funnits i Sverige sedan långt före den svenska statsbildningen. Sverige och Finland var under mer än sexhundra år, fram till 1809, ett och samma land.

Mer information om de nationella minoriteterna samt minoritetsspråk hittar du bl.a. på

www.lansstyrelsen.selinkki toiselle sivustolle

www.minoritet.selinkki toiselle sivustolle

Kontakt

Anne Ågren
0586-614 11
anne.agren@karlskoga.se


Uppdaterad 2017-04-04
Följ oss på Facebook.