Karlskogassa aikuiset (yli 20-vuotiaaat) voivat opiskella aikuisopetuksessa, kansalaisopistossa tai yliopistossa.

Aikuisopetus

Aikuisopetuksessa on kursseja peruskoulutasolta korkeakoulutasolle.
Täällä on myös kursseja niille, jotka ovat muuttaneet muista maista ja haluavat oppia ruotsia.
Puhelinnumero: 0586-615 46, 617 15 tai 620 10.

Kansankorkeakoulu

Kansankorkeakoulussa on useita eri kursseja. Koulutusta löytyy muun muassa afasiasta kärsiville, maahanmuuttajille ja täydennyskoulutusta haluaville.

Yliopisto - Campus Alfred Nobel

Kalskogan yliopisto on nimeltään Campus Alfred Nobel ja kuuluu Örebron yliopistoon.