Vuonna 2000 suomen kielestä tuli yksi Ruotsin viidestä kansallisesta vähemmistökielestä. Näin Ruotsi tunnusti virallisesti, että suomea on puhuttu maassa satoja vuosia ja että se on osa Ruotsin kieli - ja kulttuuriperintöä.

Karlskogan kunta kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen ja tämä vahvistaa vielä enemmän suomen kielen asemaa kunnassamme.

Suomen kielen hallintoalueeseen kuuluvan kunnan on tarjottava esikoululaisille toimintaa kokonaan tai osittain suomeksi, mikäli vanhemmat sitä vaativat.

Tämän lisäksi kansallisiin vähemmistöihin kuuluvilla lapsilla on aina oikeus saada opetusta omalla äidinkielellään. Vähemmistökieltä lukeaksesi, ei sinulla tarvitse olla perustaitoja, ja riittää mikäli yksi oppilas haluaa lukea sitä äidinkielenään.

Kunnan kouluissa on kaksi suomenkielistä yhteyshenkilöä, mikäli haluat kysyä lisää äidinkielen opetuksesta:


Lapsi - ja koulutushallinto
Marja-Leena Määttä, 615 16

Lukiohallinto
​Vuokko Edström, 616 05

Äidinkielen opetus muilla kielillä:
Kunnan tulee tarjota opetusta lapsen omalla äidinkielellä niille, jotka sitä tarvitsevat.
Jos viisi kunnassa asuvaa oppilasta tarvitsee opetusta samalla äidinkielellä, kunnan on hankittava pätevä opettaja.