Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Kansalliset vähemmistöt / Suomen kielen hallintoalue

Tammikuussa 2012 liittyi Karlskogan kunta suomen kielen hallintoalueeseen.             1. helmiikuuta lähtien on Ruotsissa 59 suomen kieln hallintoaluekuntaa.

Tässä hieman taustaa:

Ruotsin kansainvälisten velvoitteiden mukaisesti tietyt vähemmistöoikeudet tulee toteuttaa koko maassa.

Vähemmistölaki (2009:724) koskee kaikkia kansallisia vähemmistöjä.  

Nk. perussuoja tarkoittaa muun muassa että:

  • hallintoviranomaisten tulee sopivalla tavalla informoida kansallisia vähemmistöjä heidän oikeuksistaan
  • valtiolla ja kunnilla on erityinen vastuu kansallisten vähemmistökielten suojelemisesta, edistämisestä ja kehittämisestä lisäksi tulee edistää kansallisten vähemmistöjen mahdollisuuksia säilyttää ja kehittää kulttuuriaan Ruotsissa
  • erityisesti tulee edistää lasten kulttuurisen identiteetin kehittämistä ja oman vähemmistökielen käyttöä
  • hallintoviranomaisten tulee antaa kansallisille vähemmistöille mahdollisuus vaikuttaa itseään koskeviin asioihin ja neuvotella sellaisista asioista vähemmistöedustajien kanssa mahdollisimman paljon.

Lisäksi kullakin hallintoalueella on suomen-, saamen- ja meänkielisiä koskevat erikoisoikeudet. Näitä oikeuksia ovat muun muassa:

  • yksittäisten kansalaisten oikeus käyttää kieltään asioidessaan suullisesti tai kirjallisesti viranomaisen kanssa, jos viranomainen on asiassa päätöksentekijä
  • viranomainen on velvollinen antamaan suullisen vastauksen samalla kielellä sekä vaadittaessa antamaan kirjallisen käännöksen päätöksestä ja sen perusteluista
  • hallintoviranomaisen tulee huolehtia siitä, että käytettävissä on vähemmistökielen taitoista henkilökuntaa
  • kunnilla on erityisiä velvollisuuksia järjestää vanhusten- ja lastenhuoltoa kokonaan tai osittain vähemmistökielellä, jos joku hallintoalueella sitä vaatii.

(Lähde: http://www.lansstyrelsen.selinkki toiselle sivustolle)

Lisätietoja kansallisista vähemmistöistä sekä suomen kielen hallintoalueista löydät mm. seuraavilta sivuilta:

Institut för språk och folkminnenlinkki toiselle sivustolle 

www.lansstyrelsen.se/stockholmlinkki toiselle sivustolle

www.minoritet.selinkki toiselle sivustolle

Linkeistä löytyy informaatiota myös suomen kielellä.

Hallintoalueen kehittäjä Anne Ågren  astui virkaan 1. Syyskuuta 2012.

Voit ottaa häneen yhteyttä puhelimitse: 0586-614 11.
Sähköposti:  anne.agren@karlskoga.se.

Uppdaterad 2016-11-11