Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Barnomsorg på finska

Karlskoga kommun är en finsk förvaltningskommun sedan 2012. Det betyder att kommunen har särskilda skyldigheter att anordna barnomsorg, helt eller delvis på finska om någon i förvaltningsområdet önskar detta.

Syftet med enkäten var att ta reda på om det finns intresse för barnomsorg på finska i Karlskoga kommun.

Enkäten var tillgänglig på Karlskoga kommuns hemsida från början av juni till mitten av augusti. Dessutom delades information till alla förskolor, öppna förskolor samt finska föreningar i kommunen.

Resultat
Totalt genomförde sex personer hela enkäten. Av dessa var en intresserad av barnomsorg på finska delvis och den andra på heltid.

Ska man analysera enkätsvaren så verkar intresset för barnomsorg på finska vara mycket låg. Många kanske pratar finska hemma med sin familj och/eller släktningar och anser att det är tillräckligt för att hålla det finska språket vid liv. 

Är du intresserad av barnomsorg på finska? Anmäl ditt intresse till verksamhetsutvecklaren, så vidarebefordras det till barnomsorgen.

Uppdaterad 2017-04-28