Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

21 lokakuuta 2019

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Lisää hoitopaikkoja suomenkielisille

Kansalaisehdotus suomenkielisestä hoivaosastosta otettiin positiivisesti vastaan sosiaalilautakunnassa. Ehdotuksen mukaan paikkojen tulisi antaa suurempi mahdollisuus ei-dementoituneille puhua suomea sekä ylläpitää ja kehittää kulttuuriaan.

Kansalaisehdotuksessa painotetaan sitä, että Karlskoga liittyi suomenkielen hallintoalueeseen lähes kahdeksan vuotta sitten. Tämä tarkoittaa mm. että kunnan on tuettava suomen kieltä, kulttuurin elossapitoa ja kehitystä sekä mahdollisuutta vaikuttaa ruotsinsuomalaisia koskvissa asioissa.

Tänä päivänä Lötängenin hoitoasuntolassa on yksi suomenkielinen osasto, mutta paikat eivät riitä niitä haluaville.Kysyntä on suurempi mitä tarjonta, ja tästä johtuen sosiaalilautakunta puoltaa ehdotusta. Yksi vaihtoehto voisi olla, että valitaan joku tämänhetkisistä osastoista, ja siellä säädellään paikkoja kysynnän mukaan.

Sosiaalihallinto toteaa lausunnossaan, että suomalaisella osastolla on todennäköisesti myönteinen vaikutus vanhusten terveyteen ja turvallisuuteen sekä sosiaalisella että kulttuurisella tasolla. Arvioinnissa otetaan huomioon myös hallinnon taloudellinen tilanne.Lausunnossa todetaan, että ajan myötä tapahtuvilla muutoksilla ei olisi kielteisiä taloudellisia vaikutuksia.

Sosiaalilautakunta ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kanlaisehdotus hyväksytään seuraavalla  varauksella: Jos hyväksyttyjä hakemuksia ei ole riittävästi (krittereiden mukaan), paikkoja voidaan antaa myös henkilöille, jotka eivät ole maininneet näitä  hakemuksessaan.


Uppdaterad 2019-10-21