Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

25 oktober 2019 - Pressmeddelande

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Grundskolan antagen till utvecklingsprogram

Grundskolan i Karlskoga kommun har blivit antagen till Innovationsguidens utvecklingsprogram med temat skolans utveckling med digitalisering som möjliggörare.

Vi har fått det glädjande beskedet att tillsammans med SKL och innovationsguiden se över våra administrativa processer inom grundskolan. Ett spännande utvecklingsarbete som är på gång säger verksamhetschef Charlotte Olsson.

Innovationsguiden är ett metodverktyg framtaget av Sveriges kommuner och landsting(SKL) för att utveckla innovativa lösningar i offentlig sektor. Genom att använda Innovationsguiden kommer skolorna få hjälp med insikter om invånarnas verkliga behov, arbeta i en kreativ och engagerande process och tillsammans ta fram idéer och testa om de fungerar. Processen gör det lättare att fokusera på att lösa ”rätt” problem och sluta göra det som inte efterfrågas. Den skapar även goda förutsättningar för att era idéer ska bli verklighet och spridas.

Målet är att skapa tjänster och processer där digitalisering ses som ett hjälpmedel och där användare och utförare är en viktig del i arbetet.

Det som Karlskoga kommun vill utveckla är att effektivisera och förenkla det administrativa arbetet på skolorna genom att ta fram enkla system som är användarvänliga och tidsbesparande. När det administrativa arbetet på skolorna förenklas och effektiviseras så kommer mer av lärarnas tid att kunna ägnas åt huvuduppdraget, vilket är att undervisa eleverna.

Programmet startar 6 februari 2020 och avslutas i oktober samma år.

Uppdaterad 2019-10-25
Kontakt

Charlotte Olsson
Verksamhetschef grundskolan

0586-612 04
charlotte.olsson@karlskoga.se