Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

17 oktober 2019 - Pressmeddelande

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Kommunens tomtköp möjliggör en attraktivare och tryggare E18

Karlskoga kommun köper nu två tomter intill E18 i Sandviken, varav den ena av tomterna är den där X-macken låg. Köpet är viktigt för att bidra till att E18 på sikt ska bli attraktivare och tryggare för alla som rör sig i området, oavsett färdsätt.

- Trafikverket är ansvarigt för E18 och för själva ombyggnationen, säger Bosse Björk, samhällsplaneringschef på Karlskoga kommun, men kommunen måste dock bidra på olika sätt för att önskade förändringar ska bli möjliga.

I det här fallet så är de tomter som kommunen nu köpt i korsningen Sommarvägen/Källmossvägen-E18 just en sådan insats. Genom köpet ökar möjligheterna att utforma platsen på önskat sätt. Karlskoga kommun har bland annat förordat en gång- och cykeltunnel under E18 på platsen. Förberedande arbeten för att bygga om korsningen har inletts, men när det kommer att ske är inte bestämt än.

Uppfräschning av området

- Just nu är avsikten att riva byggnaden där X-macken tidigare låg och att snygga till ytorna närmast E18, säger Eleonore Åkerlund, chef på samhällsbyggnadsförvaltningen. Sannolikt kommer del av ytan tills vidare upplåtas som pendlarparkering eftersom den nuvarande parkeringen öster om korsningen är mycket väl använd.

Fakta

Fastigheterna, Musslan 3 och Musslan 4, kostade 3,8 miljoner respektive 1,5 miljoner kronor. Delar av dessa båda fastigheter kan bli säljbara igen när det blir klart hur korsningen kommer utformas. Fastigheterna köptes av Booforsen för några år sedan som ett led i deras önskan att göra området mer attraktivt. Men i och med att det finns planer för att bygga om korsningen önskar Booforsen att Karlskoga kommun övertar ägandet av fastigheterna. Booforsen fortsätter genom fastighetsägaren Kontorsbolaget nu sitt arbete med att öka attraktiviteten i området, främst vad gäller den så kallade Brickegårdverksta´n.

- Vi ser ett klart ökat intresse för att etablera i Brickegårdsverksta´n, säger Björn Åkerberg Langhé, VD på Booforsen AB, och det har tagits beslut om betydande investeringar för att rusta upp och anpassa lokalerna.

Uppdaterad 2019-10-17
Kontakt

Bosse Björk
Samhällsplaneringschef

0586-611 57
bosse.bjork@karlskoga.se

Björn Åkerberg Langhé
Verkställande direktör Booforsen AB

072-148 81 40
bjorn.akerberg@booforsen.se