Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

28 mars 2019 - Pressmeddelande

Enklare att anmäla misstänkta brott i kommunen

Från och med 28 mars kan vem som helst, via Karlskoga kommuns visselblåsarfunktion, anmäla misstänkta brott och oegentligheter i kommunens verksamheter.

Visselblåsarfunktionen ska användas till att anmäla misstanke om allvarliga brottsliga handlingar, som mutor och bestickning eller sekretessbrott. Den ska inte användas för att rapportera missnöje, problem i arbetsmiljön eller andra typer av vardagliga problem.

Vi vill göra det enklare att anmäla om det finns misstankar om att något inte står rätt till i en kommunal verksamhet. På så sätt får vi möjlighet att ta tag i sådant som inte ska förekomma i våra verksamheter, säger Christian Westas, tillförordnad kommundirektör i Karlskoga kommun.

Anmälaren kan själv välja att vara anonym och kommunen kommer inte heller att efterforska vem som gjort anmälan.

- Visselblåsarfunktionen gör det enkelt och möjligt att anonymt anmäla misstankar om allvarliga missförhållanden, säger Christian Westas.

En arbetsgrupp bestående av ansvariga för personal, ekonomi och säkerhet tar hand om de ärenden som kommer in via visselblåsarfunktionen.

Alla ärenden som kommer in via funktionen diarieförs och finns kvar även när de avslutats. Anmälan och utredningarna är offentliga handlingar och kommer efter att ärendet är avslutat kunna begäras ut av allmänheten, undantaget om någon del omfattas av sekretess.

Anmälningsformuläret för visselblåsarfunktion finns på karlskoga.se/visselblas

Uppdaterad 2019-03-28
Kontakt

Christian Westas
0586-614 70
christian.westas@karlskoga.se