Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

27 februari 2019 - Pressmeddelande

Arbetet för att göra E18 säkrare och mer attraktiv fortsätter

Inbjudan Pressträff. Nu startar planeringsarbetet för de båda korsningarna längst i öster på E18. Sommarvägen/Källmossvägen respektive Österleden ska också bli trafiksäkrare.

Plats: Korsningen E18-Källmossvägen

Deltagare: Erik Johansson, Tomas Holmlund, Trafikverket

Tony Ring, Bosse Björk, Karlskoga kommun

Karlskoga kommun och Trafikverket bjuder in till en pressträff och berättar mer om kommande ombyggnationer som ska göra E18 genom Karlskoga säkrare och mer attraktiv.

Trafikverket är ansvarig för E18 genom Karlskoga och har tillsammans med Karlskoga kommun och Region Örebro län enats om att samtliga ljusreglerade korsningar på sikt ska byggas om. Exakt vilken trafiklösning det blir utreds korsning för korsning.

Snart är förberedelserna för ombyggnad av Ekebykorset till cirkulationsplats klara. Avsikten är att ombyggnadsarbetet ska påbörjas efter sommaren och vara klart under 2020.

Turen har nu kommit till de båda korsningarna längs i öster Sommarvägen/Källmossvägen respektive Österleden. I första skedet ska platserna studeras för att avgöra hur förutsättningarna för ombyggnad ser ut. Studien inkluderar även trafik på angränsande gator, framförallt situationen för oskyddade trafikanter som passerar den starkt trafikerade europavägen.

Syftet med detta första planeringsskede är att bestämma vilken trafiklösning som ska väljas. Därefter inleds arbetet med en detaljplan respektive vägplan och efter det upprättas bygghandlingar. Detta arbete sker parallellt med att Ekebykorset byggs om under 2019 och 2020.

Varmt välkomna den 27 februari kl 13.30 så berättar vi lite mera om det kommande arbetet.

Uppdaterad 2019-02-27