Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

17 december 2018 - Pressmeddelande

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Ett första steg på Centrumstråket

Peab Fastighetsutveckling AB och InnoBo AB har undertecknat en avsiktsförklaring med Karlskoga kommun med syftet att klarlägga förutsättningarna att bygga ett vårdboende med 60 platser och ett bostadshus med 40 lägenheter. Platsen för bostadshuset är den så kallade Katrinedalstomten i Karlskoga centrum medan placeringen av vårdboendet inte är avgjort ännu.

- Från Karlskoga kommuns sida är vi mycket glada att kunna inleda detta samarbete med Peab Fastighetsutveckling AB och InnoBo AB, säger kommunstyrelsens ordförande Sven-Olov Axelsson. Det visar att Karlskoga är en intressant ort att investera i och plats där en positiv utveckling kan förväntas.

Anledningen till att vårdboendet och bostadslägenheterna samordnas som ett projekt är att de tillsammans blir en större entreprenad som ger bättre ekonomiska förutsättningar för ett framgångsrikt genomförande. Byggande i en stadskärna är komplicerat och kräver betydande anpassningar till plats och funktioner, bland annat lokaler för handel eller liknande i bottenplan. Vårdboendet, som kommunen måste bygga för att täcka upp kommande behov av vårdplatser, bidrar till att ge projektet rätt finansiell styrka.

Avsiktsförklaring är indelad i tre faser. Den första fasen inkluderar att studera den övergripande gestaltningen och placeringen av ett bostadshus inom den yta som är tillgänglig för byggande på och närmast runt den plats där Katrinedalsskolan låg tidigare. Upplägget följer riktlinjerna i kommunens översiktsplan, programmet för Centrumstråket samt kommunens bostads- planeringsprogram. Första fasen inkluderar även att studera utformningen av ett nytt och modern vårdboende samt att bestämma en lämplig placering i Karlskoga. Därutöver ska juridiska och vissa ekonomiska förutsättningar klarläggas. Den första fasen beräknas klar under våren 2019.

Om parterna enas om att det resultat och de förslag som arbetats fram i den första fasen är tillfredställande går projektet in i ett skede där detaljplaner och bygghandlingar arbetas fram och fastställs samt att formella avtal upprättas mellan parterna. Dessa avtal ska godkännas på relevant beslutsnivå hos samtliga parter, preliminärt under våren 2020.

Den tredje fasen utgörs av genomförandet, det vill säga att bygga bostäder och vårdboende. Byggstart förutsätts kunna ske under 2020 och färdiga byggnader kunna tas i bruk under 2022.

- InnoBo Produktion AB ser Karlskoga som en kommande tillväxtkommun där bostäder i centrala lägen kan utvecklas.Kommunens positiva bemötande och samarbetsvilja stärker våra förhoppningar på Karlskoga som boendeort. Det nya citystråket i kombination med att utveckla ett vårdboende ligger i vår långsiktiga strategi för att bli en av aktörerna som driver samhällsutveckling i Karlskoga, säger Fredrik Ahl, InnoBo Produktion AB. För att skapa god finansiell styrka och kompetens i projektet har InnoBo valt att bjuda in till ett samarbete med Peab Fastighetsutveckling, där goda relationer är upparbetade och erfarenhet av uppförande samt förvaltning av vårdboenden finns.

Uppdaterad 2018-12-17