Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

20 november 2018 - Pressmeddelande

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Karlskoga beviljas statsbidrag för hälsofrämjande skolutveckling

På Karlskogas grundskolor sker löpande olika processer för att förbättra elevernas lärande och måluppfyllelse. Ett kvitto på att skolförvaltningen ligger rätt i sitt arbete är det statsbidrag för hälsofrämjande skolutveckling som beviljats.

Bland 194 ansökningar var det 21 huvudmän som fick del av Skolverkets pengar och skolförvaltningen i Karlskoga fick de dryga 1,1 miljoner man sökt. Pengarna kommer att användas för att kvalitetssäkra och vidareutveckla skolornas rast- och fritidsverksamhet.

Själva utvecklingsarbetet handlar om att arbeta mer systematiskt och vetenskapligt grundat med att dra nytta av de olika erfarenheter och kompetenser som elever och personal har för att förbättra verksamheten. Fokus ligger på det praktiska arbetet i skolan. Ett av kraven var just att forskning och vetenskapligt förhållningssätt ska ligga till grund för arbetet. Karlstads universitet kommer att finnas med som process- och handledningsstöd i utvecklingsarbetet ihop med Skolförvaltningen. Skolverkets egna forskare kommer att följa de 21 huvudmännens arbete med att stärka hälsa och lärande i skolan.

- Inom Karlskogas grundskolor arbetar vi med att skapa nya och innovativa metoder för att få en hälsofrämjande undervisning som gör att eleverna utvecklas och får en djupare förståelse i sitt lärande. Vi är tacksamma för att vi med statliga medel får stor hjälp i vår satsning, säger Charlotte Olsson, verksamhetschef för grundskolan.

- Med skolornas rast och fritidshemsaktiviteter vill vi betona vikten av att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet under skoldagen eftersom det är viktigt för hälsan på flera sätt. Forskning har visat hur fysisk aktivitet påverkar hjärnan och att det kan finnas samband mellan fysisk aktivitet och lärande. En viktig aspekt av arbetet är hur fysisk aktivitet kan bli en integrerad del i undervisningen och hur rörelseglädjen kan ge gemenskap och bli en motivationsfaktor.

- Vi ser att språket har avgörande betydelse för lärandet i skolans alla ämnen, och för elevernas personliga utveckling. Att kunna kommunicera och uttrycka sig är centralt för att kunna utvecklas och språket blir därför ett viktigt verktyg för att skapa förståelse och som bärare av tankar. Med detta arbete kommer vi vidareutveckla hur de fysiska aktiviteter vi erbjuder idag även utvecklar elevernas språk, kommunikation och praktiskt-estetiska förmågor, säger Charlotte Olsson.

Kort om fritidshemmens uppdrag

Fritidshemmens verksamhet utgår från grundskolans läroplan och består av fyra centrala delar:

  • Språk och kommunikation
  • Skapande och estetiska uttrycksformer
  • Natur och samhälle
  • Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

Uppdaterad 2018-11-20