Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

18 oktober 2018 - Pressmeddelande

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Karlskoga kan få nytt naturreservat

Karlskoga kommun har köpt in mark i området runt Fuxboudden, ett område som ligger vid Våtsjön cirka 10 kilometer från centrala Karlskoga. Målet är nu att området ska bli ett nytt kommunalt naturreservat.

Fuxboudden är ett av Karlskogas mest uppskattade friluftslivs- och upplevelseområden där bland annat orienteringsklubben Djerf har sin klubbstuga. Området används året om av olika ideella föreningar, av förskolor och skolor samt av allmänheten. En anledning till att området blivit ett sådant populärt besöksmål är den ovanliga och upplevelserika naturen.

Skälet till att området föreslås bli naturreservat är att Fuxboudden har ett högt biologiskt värde då huvuddelen av udden består av äldre skog med naturskogskvaliteter och ett stort antal skyddsvärda arter, exempelvis hackspettsarterna spillkråka, mindre hackspett och tretåig hackspett.

På det här sättet kan man också skydda området från skogsavverkning och på så sätt säkra området som friluftsområde även i framtiden, säger Liv Hellquist, chef på mark och planeringsavdelningen.

Kommunen har nu tagit fram ett reservatsförslag som går ut på remiss till berörda sakägare och vissa andra myndigheter och föreningar som har rätt att tycka till om handlingarna. Remisstiden sträcker sig från 2018-10-16 till och med 2018-11-13.

För den som önskar ta del av reservatsförslaget så finns det digitalt på kommunens hemsida www.karlskoga.se under Bygga, Bo & Miljö, Planarbete och stadsplanering, Pågående samråd och granskning, Övriga ärenden. Det finns också i pappersversion på Karlskoga Bibliotek och på kommunkontoret på Skrantahöjdsvägen 35.

Pressmeddelande som pdf-filPDF

Uppdaterad 2018-10-18