Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

13 november 2017 - Pressmeddelande

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Illustrationen visar det gångfartsområde som ska utformas på Urbrinken.

Ombyggnationen runt Alfred Nobels torg fortsätter

Under hösten fortsätter ombyggnationen runt Alfred Nobels torg, och nu påbörjas arbetet med att utforma ett gångfartsområde på Urbrinken.

Under vecka 46 börjar arbetet med det gångfartsområde som ska utformas på Urbrinken i centrala Karlskoga. Inledningsvis kommer arbetet koncentreras till den västra delen av gatan och till viss del på Stadshusgatan.

Under tiden arbetet pågår, vilket beräknas ta cirka 3 veckor, kommer Urbrinken och Stadshusgatan stängas av och trafiken dirigeras om. Stadshusgatan kommer däremot vara öppen för fordon med tillstånd och det kommer vara möjligt för rörelsehindrade personer som ska till exempelvis vårdcentral, apotek eller folktandvård att köra in på gatan för att släppas av. Hyresgäster i parkeringsgaraget får åka in på Stadshusgatan från motsatt sida än de brukar, alltså från Kyrkotorpsgatan och sedan vidare ner i garaget. Busshållplatsen på Alfred Nobels torg trafikeras inte under dessa veckor.

Gångfartsområdet – ett lyft för centrum

Gångfartsområdet som ska utformats på Urbrinken blir en yta där alla trafikanter samsas, men med företräde för de gående. Tanken är också att parkering och trafik ska minska på torget och istället flyttas till platser i anslutning till torget. Med anledning av det kommer också förberedande arbete ske på Stadshusgatan, där det ska utformas fler platser för handikapparkering framöver.

Här finns pressmeddelandet som pdf.PDF

Uppdaterad 2017-11-13