Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

18 oktober 2017 - Pressmeddelande

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Obligatorisk ventilationskontroll

Bygg- och miljökontoret i Karlskoga kommun genomför just nu en speciell tillsyn gällande obligatorisk ventilationskontroll.

I lokaler som exemplevis förskolor, skolor, äldreboende och vårdlokaler ska en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) genomföras vart tredje år. Detsamma gäller andra lokaler med mer komplicerade ventilationssystem. Övriga lokaler ska besiktas vart sjätte år.

I en- och tvåbostadshus behöver en obligatorisk ventilationskontroll endast göras i samband med installationen, en så kallad installationsbesiktning. När det gäller industrilokaler så är det endast ventilationen i kontor, omklädningsrum och liknande utrymmen som går under den obligatoriska kontrollen. I övrigt är ventilationen i industrilokaler en arbetsmiljöfråga.

Det är fastighetsägaren som ansvarar för att den obligatoriska ventilationskontrollen utförs och det är kommunen som ansvarar för tillsynen av att kontrollerna har genomförts.

Varierande resultat

Den tillsyn som just nu pågår i Karlskoga kommun visar på varierande resultat. Många fastighetsägare sköter det här på ett bra sätt medan det finns de som inte har kontrollerat ventilationen på flera år. Inom kort kommer ett brev skickas ut till de som inte utfört de kontroller som krävs, för att påminna om vikten av att utföra den obligatoriska ventilationskontrollen.

Varför ska ventilationen kontrolleras

Människor tillbringar en stor del av sin tid inomhus och det är därför viktigt med ett hälsosamt inomhusklimat. Det är i sin tur beroende av en fungerande ventilation som tillför frisk luft och för bort skadliga ämnen som finns i luften.
Det kan vara svårt att upptäcka om ventilationen inte fungerar som den ska och därför finns det regler i plan och bygglagen om en så kallad obligatorisk ventilationskontroll. Det innebär att fläktar, filter, kanaler och många andra delar i ett ventilationssystem ska besiktas med jämna mellanrum av en godkänd besiktningsman.
Mer information om obligatorisk ventilationskontroll och vilka företag som är godkända att anlita för att utföra kontrollerna finns på boverkets hemsidalänk till annan webbplats.

Pressmeddelandet som pdf-filPDF

Uppdaterad 2017-10-18