Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

13 oktober 2017 - Pressmeddelande

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Karlskoga certifierad som en trygg och attraktiv stad!

Den 12 oktober blev Karlskoga certifierad som Purple Flag-stad, en certifiering som görs av organisationen Svenska Stadskärnor. Det innebär att Karlskoga betraktas som en stad med ett tryggt, säkert och upplevelserikt kvälls- och nattliv.

-Certifieringen är ett gott kvitto på att genom samverkan kan vi göra Karlskoga än mer attraktivt. Vi är glada över att vi gemensamt arbetar mot att förbättra centrum under kvälls- och nattetid, säger Sven-Olov Axelsson, kommunstyrelsens ordförande.

Gemensamma kvällsvandringar
Sedan våren 2016 har representanter från näringslivet, Polisen, tjänstemän och politiker från kommunen samt organisationer i Karlskoga genomfört flera gemensamma kvällsvandringarna i centrum. Det har resulterat i en lång rad åtgärder som har ökat tryggheten i centrum. Bland annat klottersanering, trasig belysning har åtgärdats, städning har förbättrats, nya papperskorgar har satts upp, skyltfönster har sett över och nya samarbeten mellan polis och andra aktörer har inletts.

Från starten på projektet har projektgruppen regelbundet redovisat till Svenska Stadskärnor vad man gjort i syfte att uppnå de kriterier som krävs för att bli certifierad som Purple Flag.
- Modellen för Purple Flag är också något vi ser att man kan använda inom andra områden för att utveckla vår stad, säger Karin Björkman, kommundirektör.

Purple Flag för en bättre kvällsupplevelse genomfördes 2014-2015 av organisationen Svensk Stadskärnor som ett pilotprojekt med nio städer.

Sedan dess har 13 städer blivit certifierade och den 12 oktober certifierades förutom Karlskoga även Helsingborg, Örebro, Oskarshamn och Örnsköldsvik.

Fokusområden
För att bli certifierad krävs att man uppfyller kriterier utifrån fem fokusområden; säkerhet, tillgänglighet, utbud, plats och policy. Dessa är framtagna för att fånga upp totalupplevelsen och de förväntningar som stadskärnor erbjuder kvälls- och nattetid, oavsett målgrupp och storlek på det avgränsade Purple Flag-området.
– De flesta städer arbetar redan med dessa frågor, förklarar Tomas Kruth, projektledare på Svenska Stadskärnor och expert på stadsutveckling. Det nya är att man med Purple Flag-modellen fått ett verktyg som utökar samarbetet mellan olika privata näringsidkare och fler inom den offentliga sektorn.

Positivt för besöksnäringen
- Certifieringen är också något vi tror våra besökare kommer att ha stor nytta av och märka en stor skillnad i både utbud, tjänster, värdskap och aktiviteter i Karlskoga, säger Martina Björck, VD på Karlskoga Näringsliv & Turism AB.
- Inom några år planerar vi också för att ansöka om en omcertifiering av Purple Flag, berättar hon.

Fakta
Purple Flag har funnits sedan 2006 och ett 50-tal städer i Storbritannien och Irland har deltagit i programmet med goda mätbara resultat. Den lila flaggan blir symbolen för en säker, trygg och attraktiv stad som håller en hög och trygg kvalitet, kvälls- som nattetid. Flaggan blir också ett värdefullt komplement till stadens marknadsföring och varumärkesbyggande.

»Pressmeddelandet som pdf-filPDF

Uppdaterad 2017-10-13