Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

2 oktober 2017 - Pressmeddelande

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Uppdaterade riktlinjer för serveringstillstånd

De uppdaterade riktlinjerna för alkoholservering är mer omfattande än tidigare och ska underlätta för den som har eller ska söka serveringstillstånd, att ta reda på vad som gäller.

Riktlinjerna innehåller både viktig information och lagtexter, i förenklad form, som är aktuellt för den som ska söka serveringstillstånd men också för de som redan har ett.

Tydlig utformning

Innan riktlinjerna beslutades av kommunfullmäktige, fick övriga förvaltningar inom Karlskoga kommun, allmänheten samt krögare med stadigvarande serveringstillstånd i Karlskoga och Storfors möjlighet att komma med synpunkter på de kommunspecifika delarna. Man ville på så sätt få riktlinjer som är anpassade och förankrade i de aktuella verksamheterna. Riktlinjernas innehåll är mer omfattande än tidigare och man har även tagit hänsyn till de synpunkter som har kommit in, som berör delar som inte är reglerade av lagstiftningen. Dokumentet har ändrat utformning och lyfter fram viktiga delar, som ska göra det enklare att ta reda på vad som gäller vid ansökan om serveringstillstånd.

De nya riktlinjernaPDF har skickats ut till de som redan idag har serveringstillstånd i någon av de aktuella kommunerna, men finns också tillgängliga på karlskoga.se för allmänheten och för de som ska söka tillstånd framöver.

Varför riktlinjer

Det är kommunens ansvar att ta fram riktlinjer för alkoholserveringen anpassade till lokala förutsättningar. Utgångspunkten är att riktlinjerna ska bidra till att motverka överkonsumtion och andra negativa konsekvenser av alkohol. Den nämnd som ansvarar för detta är den gemensamma myndighetsnämnden i Karlskoga och Storfors.

Pressmeddelandet som pdf-filPDF

Uppdaterad 2017-10-02