Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

12 september 2017 - Pressmeddelande

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Ny valdistriktsindelning i Karlskoga

Inför 2018 års val till riksdag, kommun och landsting har en översyn av valdistrikten gjorts. Ett förslag finns om att öka till 17 valdistrikt i Karlskoga kommun. Kommunfullmäktige fattar beslut om detta den 19 september.

Efter att valnämnden utvärderat valen 2014 har kommunstyrelsens ledningskontor fått i uppdrag att inför de allmänna valen 2018 se över valdistriktsindelningen. Syftet är att få mer befolkningsmässigt jämnstora valdistrikt. Valdistriktens utformning bör även ske utifrån tillgången till lämpliga vallokaler i respektive område.

Kommunstyrelsens ledningskontor föreslår en total förändring av valdistriktsindelningen. Förslaget innebär en ökning till 17 valdistrikt. Flera distrikt har fått nya namn för att bättre stämma överens med områdets namn och lämplig vallokals namn.

- Vi hoppas att den nya indelningen av valdistrikten ska passa karlskogaborna och snabba upp valprocessen. Vi tror också det kan bidra till att valdeltagandet ökar i Karlskoga, säger Lena Karlsson, valnämndens ordförande.

Kommunfullmäktige kommer att ta beslut om ny valdistriktsindelningen den 19 september.

» Pressmeddelandet som pdf-filPDF

Uppdaterad 2017-09-12