Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

22 augusti 2017 - Pressmeddelande

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Vecka 35 startar Karlskoga kommun första etappen av ombyggnationen av Alfred Nobels torg. Etapp 1 beräknas vara färdig senast 31 maj 2018.

Byggstart i augusti för Alfred Nobels torg

I slutet av augusti i år påbörjar Karlskoga kommun ombyggnationen av Alfred Nobels torg. Byggstarten av etapp 1 beräknas till vecka 35 och beräknas vara färdig senast 31 maj 2018.

Enligt planeringen ska ombyggnationen genomföras i tre etapper men det är endast etapp 1 som är politiskt beslutad av Karlskoga kommunfullmäktige. När det blir en etapp 2 och 3 återstår att se när frågan har behandlats av kommunfullmäktige.

I etapp 1 ska cykelvägen som idag går över Alfred Nobels torg flyttas till Bergsmansgatan. Cykelvägen kommer att gå längs med östra sidan av gatan.

I samband med detta kommer skulpturen "Tonåringar", som tidigare stod vid Grönfeltsgården, att flyttas till Kyrkbacken. Där kommer skulpturen, utöver att fungera som prydnad, styra cykeltrafiken till den nya cykelvägen längs Bergsmansgatan och hindra cyklister från att köra ner på Alfred Nobels torg.

Karlskoga kommun kommer under etapp 1 även att förbättra tillgängligheten på platsen. Bland annat ska kanter och trappsteg utanför butiker och restauranger tas bort. I etapp 1 gäller det entréer längs Bergsmansgatan, mot Urbrinken, torgets sydvästra hörn, och norra delen av Kyrkbacken. Dessutom ska ytan framför Hotell Alfred Nobels göras om i enlighet med övriga ytor.

En "Shared space"/gångfartsområde ska byggas på Urbrinken, mellan Bergsmansgatan och Hotellgatan. På ytan samsas alla trafikanter och biltrafik får passera långsamt och försiktigt på gåendes villkor. Det långsamma trafikflödet skapar en säkrare trafiksituation och bidrar till en trivsammare vistelse på Alfred Nobels torg.

Trafikverket har beslutat att bevilja stöd till ombyggnationen eftersom det främjar hållbara stadsmiljöer, med fokus på gång-, cykel- och kollektivtrafik. Trafikverkets stöd är lika stort som kommunens insats, det vill säga 3,6 mnkr. Stödet från Trafikverket möjliggör att etapp 1 blir ett stort lyft för centrum.

Under byggtiden i etapp 1 flyttas busshållplatserna temporärt till parkeringsplatserna utanför Konsthallen, i början av Kungsvägen.

När ombyggnationen är klar kommer busshållplatserna, i både västlig- och östlig riktning, att ligga framför Hotell Alfred Nobel, på Shared space-ytan.

Arbetet med Etapp 1 kommer att pausas under vintern då det är tjäle i marken men återupptas igen till våren. Hela etapp 1 beräknas vara färdig senast 31 maj 2018, i tid till Motorsportveckan, Karlskogafesten och skolavslutningarna.

Pressmeddelandet som pdf-fil
PDF

Etapper av ombyggnationen av Alfred Nobels torgPDF

Uppdaterad 2017-08-22