Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

5 december 2016 - Pressmeddelande

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Karlskoga uppvaktade utrikesutskottet

Under 2015 kom ett förslag till en delvis ny lagstiftning för svensk vapenexport. Karlskoga har tagit initiativ tillsammans med Arboga, Karlskrona, Linköping, Örnsköldsvik och Östersund kommuner till ett möte med riksdagens utrikesutskott och försvarsutskott, för att ge sin syn på
lagförslaget. Även SAAB och Teknikföretagen var med på mötet den 30 november med utskotten.

Förra året kom förslag till delvis ny lagstiftning för svensk vapenexport. Sex kommuner fick möjlighet att yttra sig över förslaget – Arboga, Karlskoga, Karlskrona,
Linköping, Örnsköldsvik och Östersund – det vill säga kommuner med särskild
koppling till försvarsområdet.

Kommunerna uttryckte redan då – i något varierad utsträckning - en oro för att
förslaget som det är utformat kommer påverka svenskt näringsliv i betydligt
större utsträckning än inom försvarssektorn. Det handlar dels om kompetens och
utveckling inom det högteknologiska området i allmänhet dels generell påverkan
på Sverige som ett exportberoende land. Dessutom riskerar det påverka Sveriges
försvarsförmåga negativt.

Lagförändringen bereds just nu, ännu är inga beslut tagna. Karlskoga kommun tog
efter samråd med Arboga kommun initiativ till möte med riksdagens
utrikesutskott och försvarsutskott, för att tillsammans med de övriga
remisskommunerna framföra den gemensamma oro som finns för konsekvenserna av
lagförslaget. Från kommunerna deltog kommunstyrelseordförande och oppositionsråd.
Även två representanter för näringslivet deltog i uppvaktningen. Mötet som
pågick i 1,5 h ägde rum i gamla riksdagshuset onsdagen den 30 november 2016 och
måste betecknas som mycket lyckat. Ett drygt 15-tal ledamöter från utrikes-
respektive förvarsutskotten deltog och betonade samfällt att man uppskattade
initiativet. Efter några korta dragningar från kommunerna och näringslivs-representanterna tog utskottsledamöterna vid med inlägg och frågor.

Det rådde även i stort koncensus kring de slutsatser kommunerna enats om att
föra fram gällande hur svensk restriktiv vapenexportlagstiftning måste
utformas.

Detta formulerades i tre sammanfattande punkter:

  • Låt Sverige ha en lagstiftning som harmonierar med våra närmaste samarbetsländer.
  • Ge företagen och dess kunder förutsägbarhet över tid.
  • Driv skärpningar och demokratiseringsfrågan inom ramen för EU-samarbetet.

”En väldigt viktig fråga”

Karlskoga kommun som initiativtagare till mötet representerades på plats i
Stockholm av kommunstyrelsens ordförande Sven-Olov Axelsson och oppositionsråd
Tony Ring. Dessutom deltog samhällsplaneringschef Bosse Björk som samordnare
och moderator.

- Vi tycker detta är en väldigt viktig fråga med tanke på den högteknologiska industrin för Karlskoga, säger kommunstyrelsens ordförande Sven-Olov Axelsson, och när vi hörde oss för med andra berörda kommuner tyckte man detta var ett jättebra initiativ från oss som man ville vara med på.

Uppdaterad 2016-12-05