Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

12 oktober 2016 - Pressmeddelande

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Så vill Karlskogaborna att Alfred Nobels torg ska se ut

Karlskoga kommun har reviderat utformningsförslaget för Alfred Nobels torg utifrån Karlskogabornas synpunkter. Igår, tisdag 11 oktober, beslutade samhällsbyggnadsnämnden att godkänna det reviderade utformningsförslaget. Det går därmed vidare till kommunstyrelsen i början av november och slutligen kommunfullmäktige i slutet av november.

Karlskogaborna bidrog med drygt 400 synpunkter när det ursprungliga utformningsförslaget ställdes ut för allmänheten under våren 2016. Karlskoga kommun har lyssnat på medborgarna och presenterar nu ett reviderat utformningsförslag som stämmer ännu bättre överens med det Karlskogaborna vill ha.

"Hela samhällsbyggnadsnämnden ställde sig bakom beslutet om att godkänna utformningsförslaget för Alfred Nobels torg. Eftersom utformningsförslaget grundar sig på vad Karlskogaborna själva har önskat så hoppas och tror jag att det här blir ett torg där alla i Karlskoga känner sig välkomna. Förslaget är välarbetat och visar hur torget kan bli en plats där människor kan mötas, både till vardags och vid stora evenemang", säger Liselotte Eriksson (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Karlskogaborna var generellt positiva till det ursprungliga utformningsförslaget och betonade en flytt av cykelbanan, bättre tillgänglighet, aktivitetsytor, fler sittplatser och mer grönska som extra viktiga delar. Man hade dock önskemål om mindre ändringar och vill till skillnad från utformningsförslaget att busshållplatsen behålls på torget och att torget ska fortsätta att vara en plats för torghandel och stora evenemang, vilket ställer krav på en större fri yta än vad som presenterades i det ursprungliga förslaget.

I det reviderade utformningsförslaget placeras busshållplatserna på torget, den stora aktivitetsytan flyttas till den västra delen av torget, aktivitetsytan i sydvästra hörnet blir
sittplatser vid det porlande vattnet, och skulpturen ”Glädje” flyttas från torget.

"Det känns bra att vi nu har kommit såhär långt. Jag tror att vi har ett välgrundat förslag som speglar det Karlskogaborna vill ha. Det är roligt att så många bidrog med sina idéer och synpunkter", säger Martin Lindström, projektledare för Alfred Nobels torg.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har utrett och bedömt kostnader för projektering och genomförande och bedömer att en ombyggnation av Alfred Nobels torg kommer att kosta cirka 14,9 miljoner kronor. I beräkningen ingår markarbeten, flytt av cykelbana, flytt av en hållplats, växtbäddar, sittbänkar, aktivitetsyta, gestaltning, belysning,
glasskiosk samt ny beläggning på vissa delar av torgytan.

"Vi i samhällsbyggnadsnämnden lämnar nu vidare förslaget till kommunstyrelsen för beslut där. Men ingenting är klart förrän kommunfullmäktige därefter beslutar om omfattning och tidsram", säger Liselotte Eriksson (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Utformningsförslaget och högupplösta illustrationer finns på www.karlskoga.se/torget

Pressmeddelande som PDFPDF

Uppdaterad 2016-10-12