Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

12 april 2016 - Pressmeddelande

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Bygg- och miljökontoret kontrollerade nyanlagda enskilda avlopp

Bygg- och miljökontoret i Karlskoga har gjort tillsyn på enskilda avlopp som varit i bruk mellan 1 och 3 år. Av 15 utvalda anläggningar var endast 2 i behov av åtgärd.

Den som anlägger ett enskilt avlopp ska innan det tas i bruk skicka in en kontrollplan och fotografier av de olika stegen i anläggandet till Bygg- och miljökontoret. Kontrollplanen ger tillsammans med fotografierna en bra bild över hur anläggningen är utförd och om det är i enlighet med Bygg- och miljökontorets tillståndsbeslut och gällande regler.

Eftersom detta sker före anläggningen har börjat användas går det dock inte att avgöra hur väl den fungerar när den börjar belastas med avloppsvatten. Av denna anledning valde Bygg- och miljökontoret ut 15 nyanlagda avlopp med olika typer av tekniklösningar och som anlagts av olika entreprenörer. Inspektioner gjordes på plats för att se hur dessa avlopp fungerar i praktiken.

Intresset var stort både från fastighetsägare och entreprenörer och i många av fallen var båda parterna med vid inspektionen.

När projektet avslutades var det endast 2 av de 15 (cirka 13 procent) avloppsanläggningarna som krävde någon form av åtgärd.

-”Vi är väldigt nöjda med resultatet av projektet. Det visar att de avlopp som anläggs är i bra skick, att våra handläggningsrutiner fungerar och att vårt förtroende för entreprenörerna är välgrundat”, säger Erik Björn, miljöinspektör.

Uppdaterad 2016-04-12
Kontakt

Erik Björn
Miljöinspektör
0586-619 32
erik.bjorn@karlskoga.se

Terése Riddersand
Miljöinspektör
0586-619 02
terese.riddersand@karlskoga.se